Misja i wartości

W ULTIMO działamy w oparciu o normy prawne, Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych oraz procedury i akty wewnętrzne. To baza, która daje podstawę naszej działalności.

Aby jednak podkreślić szczególną kulturę organizacyjną naszej Grupy, sformułowaliśmy swoją misję oraz system wartości. Aktywnie wdrażamy je w życie w kontaktach z Klientami, partnerami biznesowymi oraz pracownikami.

Misja ULTIMO

„Wdrażamy innowacyjne rozwiązania działając zgodnie z najwyższymi standardami na rynku zarządzania wierzytelnościami.”

Nasze wartości

PARTNERSTWO - to postawa prezentowana wobec Klienta, charakteryzująca się wzajemnym poszanowaniem, odpowiedzialnością i otwartością na współpracę. To podstawa warunkująca efektywną pomoc zadłużonym. Partnerstwo definiujemy również jako współdziałanie pracowników w realizacji zadań dla osiągnięcia wspólnie przyjętego celu.

RZETELNOŚĆ - to dla nas uczciwość i odpowiedzialność przejawiana w relacjach między ludźmi, a także wobec przyjętych zobowiązań. Postawa charakteryzująca się profesjonalizmem i solidnością. Na niej oparte jest oferowane  doradztwo finansowe oraz inne działania, które umożliwiają naszym Klientom  wychodzenie z długów

CIĄGŁY ROZWÓJ - oznacza dla nas stałe dążenie do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, doskonalenia umiejętności, poszukiwania nowych form i metod współpracy. To właśnie dlatego mozemy zaoferować naszym Klientom rozwiązania ułatwiające spłatę zadłuzenia. 

Wróć