Obsługa wierzytelności na etapie przedsądowym

W ramach obsługi windykacyjnej Ultimo prowadzi kompleksowe działania zmierzające do uregulowania zaległości płatniczych. Windykacja na etapie przedsądowym obejmuje również działania zmierzające do uaktualnienia danych teleadresowych osoby zadłużonej, ustalenia jego majątku oraz uznania przez niego długu. Obsługa obejmuje należności w każdym stadium przeterminowania.

Każdy portfel wierzytelności przekazany do obsługi poddawany jest analizie i na tej podstawie ustalana jest indywidualna strategia windykacji. Strategia działań w danej fazie windykacji zależy od charakterystyki wierzytelności, Ultimo może również zmodyfikować proces obsługi zlecenia zgodnie z życzeniami Klienta.

Po uzgodnieniu zakresu raportowania, Ultimo raportuje poczynione czynności windykacyjne na każdym etapie windykacji, w ustalonym przez Klienta formacie oraz z żądaną przez niego częstotliwością.

KORZYŚCI:

  • poprawa płynności finansowej,
  • możliwość efektywniejszego alokowania zasobów ludzkich Klienta,
  • zamiana kosztów stałych na zmienne, uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych.