Obsługa wierzytelności na etapie sądowym

Ultimo oferuje również prowadzenie kompleksowych działań związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Windykację sądową prowadzi Kancelaria Prawna K.Buczek i Wspólnicy spółka komandytowa, należąca do Grupy Ultimo.

Proces sądowego dochodzenia należności składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich osobie zadłużonej dostarczane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. W drugim etapie Kancelaria współpracująca z Ultimo reprezentuje Klienta przed sądem do czasu uzyskania klauzuli wykonalności dla orzeczenia sądu (nakaz zapłaty, wyrok) bądź Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, a następnie – w oparciu o uzyskany tytuł wykonawczy – wszczyna postępowanie egzekucyjne przed właściwym komornikiem.

W przypadku, gdy osoba zadłużona uchyla się od dobrowolnego wykonania orzeczeń sądu, sprawa kierowana jest na drogę egzekucji komorniczej. W jej ramach przygotowywany jest wniosek do komornika oraz pozostała dokumentacja prawna.

Kancelaria prawna współpracująca z Ultimo ma możliwość prowadzenia spraw na terenie całego kraju.

KORZYŚCI:

 • kompleksowa obsługa zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i sądowego,
 • przeniesienie ciężaru związanego z wszczynaniem i monitorowaniem spraw sądowych na podmiot wykwalifikowany, specjalizujący się w windykacji prawnej.

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

 • prowadzenie postępowań przed sądami wszystkich instancji w postępowaniu nakazowym uproszczonym oraz zwykłym w celu uzyskania tytułu wykonawczego,
 • składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności dla Bankowego Tytułu Egzekucyjnego,
 • prowadzenie postępowań nakazowych na podstawie wyciągu z ksiąg banku,
 • prowadzenie postępowań nakazowych z weksla,
 • prowadzenie postępowań upominawczych na podstawie umowy kredytu, pożyczki,
 • sporządzanie wniosku egzekucyjnego i składanie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej,
 • stałe monitorowanie działań komorników sądowych i uzyskiwanie informacji o postępach w toczącej się egzekucji.

Zakres wyżej wymienionych działań obejmuje również:

 • przygotowanie dokumentacji procesowej,
 • złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu,
 • nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego,
 • przeprowadzenie postępowania odwoławczego,
 • odpowiedzi na wezwania sądowe.

 

Wróć