B2Holding

B2Holding jest norweską firmą działającą głównie na rynkach skandynawskich i bałtyckich oraz rozwijającą się intensywnie na Bałkanach. B2H zajmuje się inwestowaniem w spółki zarządzające wierzytelnościami i oferujące usługi w zakresie odzyskiwania należności, głównie z sektora bankowego.

Spółki należące do B2Holding współpracują z partnerami biznesowymi z różnych obszarów rynku finansowego, ale głównie z bankami, firmami pożyczkowymi, operatorami telefonii komórkowej czy przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Współpraca z tymi podmiotami polega zarówno na zakupie portfeli wierzytelności przeterminowanych, jak i obsłudze wierzytelności na zlecenie (rzadziej). Spółki B2Holding kupują zarówno wierzytelności z rynku detalicznego, jak i wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wierzytelności hipoteczne. Wybrane spółki B2Holding w krajach bałtyckich oferują również usługi informacji kredytowej, zarządzając danymi klientów indywidualnych i firmowych.

B2Holding kierowana jest przez silną kadrę zarządzającą– zarządzający Grupą to osoby z ogromnym i wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach, liderach rynkowych sektora zarządzania wierzytelnościami w Skandynawii. Te kompetencje są wykorzystywane przy rozwijaniu potencjału B2H na rynku obrotu wierzytelnościami. B2H chce oferować swoim partnerom biznesowym rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, przy użyciu zaawansowanych metod analizy danych i umiejętności wyceny ryzyka. Kwintesencją modelu biznesowego B2Holding jest zapewnienie najlepszych, elastycznych i wydajnych rozwiązań adekwatnych do różnorodnych potrzeb klientów. Ważne dla funkcjonowania B2Holding jest przy tym dbanie o najwyższe standardy działania, jakość usług świadczonych dla wszystkich partnerów biznesowych oraz klientów – osób zadłużonych, by dzięki temu budować trwałą przewagę konkurencyjną. B2Holding jest wiarygodnym partnerem biznesowym – firma przestrzega najwyższych standardów etycznych w komunikacji z osobami zadłużonymi i wypracowuje rozwiązania korzystne dla wszystkich stron.

Od dnia 8 czerwca 2016 B2Holding jest notowana na norweskiej giełdzie papierów wartościowych w Oslo.

B2Holding w pigułce:
 • doświadczony zespół inwestujący w branży finansowej i działający na rynku zarządzania wierzytelnościami od 1991 roku, mający na koncie duże sukcesy w pomnażaniu wartości zarządzanych spółek;
 • dostarczanie inwestorom i partnerom biznesowym zbalansowanych rozwiązań, pozwalających osiągnąć wymierne korzyści biznesowe;
 • strategia: powiększać swoje portfolio klientów poprzez inwestowanie w nowe i atrakcyjne rynki na mapie Europy, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej;
 • siedziba główna B2Holding znajduje się w Oslo (Norwegia), Grupa posiada również oddziały w Austrii, Luksemburgu i Holandii. B2Holding prowadzi działalność w następujących krajach : Bośnia i Harcegowina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
B2Holding - kluczowe kompetencje:
 • bogate doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami przez optymalne zarządzanie zasobami oraz zastosowanie odpowiednich narzędzi i procesów operacyjnych;
 • skoncentrowanie się na dostosowaniu rozwiązań do różnorodnych potrzeb klientów;
 • wykwalifikowana kadra zarządzająca z dużym doświadczeniem i metodycznym podejściem inwestycyjnym;
 • doświadczenie w zarządzaniu należnościami dające wyjątkową zdolność do kształtowania procesów windykacyjnych w celu zmaksymalizowania spłat w portfelach NPL;
 • najwyższe standardy etyczne; podejście windykacyjne zorientowane na osobę zadłużoną.

B2Holding przestrzega zasad etyki windykacyjnej:

DZIAŁA PROFESJONALNIE

 • z poszanowaniem klientów, partnerów biznesowych, współpracowników i inwestorów;chroniąc poufne informacje biznesowe poprzez przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych osobowych; dba o reputację wszystkich swoich interesariuszy.
SŁUCHA LUDZI
 • poszukując najlepszych rozwiązań i dostosowując je do potrzeb klientów.
PRZESTRZEGA PRAW I PRZEPISÓW
 • stosuje się do obowiązującego prawa i przepisów, a także działa w organizacjach, które stoją na straży przestrzegania zasad dobrych praktyk biznesowych i współpracy z klientem w poszczególnych krajach Europy.

Głównym celem Spółki jest efektywne i etyczne działanie, mające na celu odzyskanie zobowiązań zadłużonych klientów. B2Holding posiada bogate doświadczenie, które Spółka zdobyła przez lata swojej działalności, przeprowadzając setki udanych transakcji na portfelach NPL.

Więcej informacji o B2Holding: http://www.b2holding.no/


Wróć