Przedawnienie długów - czy to oznacza, że nie muszę spłacać swoich zobowiązań?

Masz długi? Być może zastanawiasz się nad tym, czy nie lepiej je po prostu "przeczekać" – słyszałeś przecież, że zobowiązania po upływie określonego czasu się przedawniają. To prawda, jednak przedawnienie wcale nie powoduje że długi znikają.

Przedawnienie długów nie oznacza ich wygaśnięcia


Oznacza jedynie, że po upływie określonego czasu – kilku lat (ich liczba jest zależna od rodzaju wierzytelności) – osoba zadłużona może zgodnie z prawem uchylić się od spłacenia zobowiązania zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego chyba, że zrzekła się ona zarzutu przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia (czyli czas jaki musi upłynąć by zobowiązanie się przedawniło) może zostać przerwany. Przerwę biegu terminu przedawnienia, zgodnie z art.123 § 1 Kodeksu cywilnego, powoduje czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. komornikiem) albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą przez wierzyciela bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie zobowiązania przez dłużnika lub w przypadku wszczęcia mediacji między wierzycielem a dłużnikiem. Warto pamiętać, że skutkiem przerwania biegu terminu przedawnienia jest to, iż przedawnienie biegnie od nowa.

Mimo przedawnienia długu wierzyciel nadal może kontaktować się z osobą zadłużoną oraz prowadzić działania windykacyjne na drodze polubownej, prowadzące do dobrowolnej spłaty takiego zobowiązania przez dłużnika.


Przedawnienie nie powoduje umorzenia długu. Nadal masz zadłużenie. Co to oznacza?

  • Wierzyciel może umieścić informację o zadłużeniu przedawnionym w Biurach Informacji Gospodarczej, w których weryfikowani mogą być klienci np. operatorów telefonicznych, banków. 
  • Dług może zostać odsprzedany innemu podmiotowi, który będzie mógł dalej prowadzić windykację polubowną. 

Zamiast liczyć na przedawnienie, dogadaj się z ULTIMO i spłać zadłużenie na dogodnych warunkach.

 

Wróć