Co oznacza, że moja sprawa trafiła na drogę prawną?

Naszym klientom składamy szereg propozycji porozumienia, zachęcamy do podjęcia spłaty i kontaktu - do dogadania się. Jeśli działania te nie przynoszą efektu, w przypadku braku porozumienia na etapie polubownym, firma ULTIMO w imieniu wierzyciela może przekazać sprawę klienta na drogę prawną - do Kancelarii Prawnej K. Buczek i Wspólnicy spółka komandytowa. To kancelaria wnosi powództwo do sądu. Brak polubownego załatwienia sprawy zadłużenia sprawia, że windykacja wkracza w nowy etap – postępowanie sądowe.

W ten sposób uzyskiwany jest tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy. Taka klauzula wykonalności daje komornikowi możliwość przymusowego ściągnięcia należności od osoby zadłużonej i powoduje, że jest ona obciążona dodatkowymi kosztami postępowania egzekucyjnego. Zawsze jednak zanim sprawa trafi na ścieżkę prawną, ULTIMO daje klientowi szansę na rozwiązanie problemu zadłużenia na drodze polubownej. Dlatego nie warto reagować na przesyłaną korespondencję czy otrzymywane telefony dopiero na etapie sądowym, ponieważ potencjalnie naliczone koszty takiego postępowania mogą podwyższyć wysokość zobowiązania do spłaty.

 

Wróć