Co oznacza, że Ultimo przestrzega Zasad Dobrych Praktyk?

Zasady Dobrych Praktyk windykacyjnych to kodeks postępowania profesjonalnie działających firm na rynku finansowym, będących członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Ultimo jako firma windykacyjna, pomagająca w spłacie zadłużenia na drodze polubownej, jest jednym z jej członków.

Wspierając osoby zadłużone w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej, firma aktywnie uczestniczy w promowaniu etycznego postępowania w kontaktach z Klientami i partnerami biznesowymi. W rezultacie Ultimo współtworzy Zasady Dobrych Praktyk i dba o to, aby każdy pracowników firmy działał z poszanowaniem słusznego interesu osoby zadłużonej.

 

Czym są Zasady Dobrych Praktyk w kontakcie z Klientem?

 

Zasady Dobrych Praktyk, tak jak wspomniano powyżej, są zbiorem zasad postępowania przedsiębiorstw finansowych z racji świadczonych usług:

  • określają dopuszczalne metody windykacji, zgodne z etyką i poszanowaniem zasad moralnych;
  • informują, że firma windykacyjna jest zobowiązana do działania zgodnie z prawem, respektowania praw konsumenckich osoby zadłużonej;
  • wskazują w jaki sposób chronić interesy Klienta na każdym etapie kontaktu w sprawie zadłużenia: rozmowie telefonicznej, korespondencji tradycyjnej lub wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośredniej rozmowie;
  • stanowią gwarancję, że każdy z pracowników Ultimo jest zobowiązany do udzielania rzetelnych i prawdziwych informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz kompetencjami.  

 

Dlaczego Ultimo współtworzy Zasady Dobrych Praktyk na rynku wierzytelności?

 

W kontaktach z Klientami oraz partnerami biznesowymi kierujemy się takimi wartościami jak: partnerstwo, rzetelność i ciągły rozwój, dlatego…

  • w Ultimo, jako profesjonalnie działającej firmie windykacyjnej, przykładamy dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi osób zadłużonych;
  • rozwiązujemy problemy osób zadłużonych oraz pomagamy w spłacie na drodze polubownej kierując się kodeksem etycznym, potwierdzonym Certyfikatem Etycznym Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce;
  • okazujemy szacunek Klientowi i bezwzględnie przestrzegamy przysługujących mu praw;
  • budujemy swoje doświadczenie w oparciu o najlepsze rynkowe praktyki, wdrażając nowe, proklienckie rozwiązania w zakresie obsługi wierzytelności - między innymi portal obsługi zadłużenia eUltimo, w którym osoby zadłużone mogą wygodnie, szybko i bezpiecznie zarządzać swoim zobowiązaniem finansowym oraz korzystać z dedykowanych ofert (z różnych urządzeń: komputera stacjonarnego, laptopa i telefonu).

 

Fakt, że Ultimo działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk windykacyjnych jest dla osób zadłużonych i partnerów biznesowych gwarancją funkcjonowania na rynku finansowym zgodnie z najwyższymi standardami oraz w poszanowaniu ogólnie przyjętych wartości etycznych. Zobacz więcej: https://ultimo.pl/etyka-windykacji.

 

zdp

 

Wróć