Czy firma windykacyjna może zająć majątek dłużnika? Przeczytaj!

Pytanie o to, czy firma windykacyjna może zająć majątek dłużnika rodzi się w głowach wielu osób zmagających się z niespłaconymi zobowiązaniami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, że firmy windykacyjne są często mylnie utożsamiane z komornikiem. Tymczasem działania prowadzone przez podmioty takie jak Ultimo mają przede wszystkim charakter polubowny. Firma windykacyjna nie może zająć Twojego majątku.

 

Majątek dłużnika może zostać zajęty w ramach postępowania komorniczego. Egzekucja z nieruchomości i innego majątku jest jednym z narzędzi, po które może sięgnąć urzędnik państwowy, aby odzyskać należne wierzycielowi pieniądze. Można ją jednak przeprowadzić wyłącznie wówczas, gdy:

  • sprawa związana z długiem trafiła do sądu, a ten wydał sądowy nakaz zapłaty;
  • nakaz zapłaty został opatrzony klauzulą wykonalności;
  • wierzyciel zgłosił się z wyrokiem sądowym (tytułem wykonawczym) do komornika, wnioskując o podjęcie egzekucji z majątku dłużnika.

Komornik zatem może w określonych warunkach zająć majątek dłużnika. Nie może tego jednak zrobić firma windykacyjna, ponieważ działa ona na zupełnie innym etapie postępowania windykacyjnego i nie jest organem państwowym. Co to oznacza w praktyce?

 

Czy firma windykacyjna może zająć majątek dłużnika? Nie, ale…

 

Firmy windykacyjne, takie jak Ultimo, zajmują się obsługą wierzytelności przede wszystkim na etapie polubownym. Najczęściej ich działania rozpoczynają się w momencie, gdy wierzyciel pierwotny sprzeda daną wierzytelność (w ramach większego portfela) podmiotowi trzeciemu, a ten powierzy firmie windykacyjnej jej obsługę.

Co ważne, firma windykacyjna postrzega osoby zadłużone jako swoich Klientów. W praktyce oznacza to, że dąży do ugodowego rozwiązania ich problemów.  Firma windykacyjna może więc:

  • kontaktować się z Tobą np. pisemnie lub telefonicznie, aby przypomnieć o zadłużeniu i zaproponować podpisanie ugody;
  • przeanalizować Twoją sytuację finansową oraz zaproponować nowy harmonogram spłaty zobowiązania, nawet w niewielkich ratach, jeśli stać Cię wyłącznie na spłatę małych sum.

Podpisanie ugody pozwala Ci spłacić zadłużenie na własnych warunkach, bez ryzyka, że zostaną wobec Ciebie zastosowane środki przymusu. W ten sposób krok po kroku wyjdziesz na finansową prostą.

Jeżeli jednak nie podejmiesz kontaktu z firmą windykacyjną, bardzo prawdopodobne jest, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

 

Gdy polubowne próby zawiodą…

 

Jeżeli Klient Ultimo przez dłuższy czas nie podejmuje ugodowej współpracy i nie wykazuje chęci spłacenia zobowiązania, sprawa najczęściej jest przekazywana kancelarii prawnej. Kolejne etapy, jakie następują po nieudanej windykacji polubownej, to postępowanie sądowe, którego konsekwencją (w przypadku uwzględnienia roszczenia Wierzyciela przez sąd) może być postępowanie komornicze.

Gdy sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty z tytułem wykonawczym, sprawa Twojego długu trafi do komornika. Może on przeprowadzić egzekucję z Twojego majątku na różne sposoby np.: zajmując konto bankowe, wynagrodzenie, emeryturę/rentę lub licytując należący do Ciebie majątek, np. nieruchomość. Pojawią się również dodatkowe koszty związane z zadłużeniem, zarówno sądowe, jak i komornicze.

Aby ich uniknąć, warto skontaktować się z doradcą Ultimo i ustalić wygodne dla siebie warunki spłaty. Można nawiązać kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem portalu obsługi zadłużenia eUltimo, w którym Klient Ultimo może wygodnie, szybko i bezpiecznie: kontrolować aktualny stan zadłużenia, zawrzeć ugodę on-linę, opłacać bieżącą ratę, a także skorzystać z dedykowanych ofert. Wybór formy kontaktu należy do osoby zadłużonej.

 

 

Wróć