Czy ULTIMO dolicza jakieś koszty dodatkowe do swoich działań?

ULTIMO na żadnym etapie windykacji polubownej nie nalicza osobom zadłużonym dodatkowych kosztów z tytułu obsługi ich zobowiązań. ULTIMO nie pobiera opłat za podejmowane działania windykacyjne np. za listy, telefony, wizyty osobiste. W tym czasie mogą być naliczane, zgodnie z prawem, jedynie ustawowe odsetki za opóźnienie (patrz kolejne pytanie).

Należy jednak pamiętać, że dodatkowe koszty zostały naliczone już u wierzyciela pierwotnego, czyli w instytucji, w której powstało zadłużenie, co wpływa na wysokość długu egzekwowanego przez ULTIMO.

Warto jednak zauważyć, że jeżeli klient nie zawiera ugody i nie podejmuje spłaty, to sprawa ze ścieżki polubownej trafia na drogę sądową. Wtedy mogą dojść dodatkowe koszty np. adwokata, a zwłaszcza dotkliwe koszty egzekucji komorniczej. Dlatego warto podjąć spłatę długów właśnie na etapie polubownym (i tutaj ją zakończyć). 

 

Wróć