Czym jest obsługa zadłużenia?

Zarządzanie wierzytelnościami, czyli obsługa zadłużenia to znacznie więcej niż sama windykacja – choć rzeczywiście to działania związane z odzyskiwaniem wierzytelności są kluczowe w tym procesie. Zarządzanie wierzytelnościami to jednak nie doraźne, a kompleksowe działanie, którego celem jest m.in. umożliwienie Klientowi spłaty zadłużenia w jak najszybszym czasie.

 

Działania, które podejmuje Ultimo w ramach zarządzania wierzytelnościami to np.:

  • ewidencja wierzytelności i ich bieżące monitorowanie;
  • negocjacje i mediacje z Klientem – tak, by ułatwić mu spłatę zadłużenia, wypracowanie z nim nowego planu spłaty i podpisanie wypracowanej ugody na nowych warunkach;
  • kontakt z Klientem, przypominający mu o terminowej spłacie kolejnej raty - windykacja na drodze polubownej.

 

Ultimo, prowadząc zarządzanie wierzytelnościami:

  • przestrzega przepisów prawnych dotyczących windykacji długów oraz Kodeksu Etyki i Zasad Dobrych Praktyk przyjętych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych;
  • korzysta z szerokiej gamy narzędzi i form komunikacji – zapewniając możliwość porozumienia się podczas bezpośredniego spotkania z doradcą, telefonicznie oraz on-line: przede wszystkim za pośrednictem dedykowanego Klientowi portalowi obsługi zadłużenia eUltimo, dzięki któremu osoba zadłużona może wygodnie, bezpiecznie i szybko spłacić swój dług oraz skorzystać z dedykowanych ofert (z komputera stacjonarnego, laptopa i telefonu);
  • prowadzi działania polubowne, dążąc do uzyskania satysfakcjonującego porozumienia z osobom zadłużoną.

 

Co zatem powinieneś zrobić, jeśli otrzymałeś korespondencję od Ultimo w związku ze swoim zadłużeniem?  Najlepiej będzie, jeśli podejmiesz kontakt z doradcą i uzgodnisz dogodne dla siebie warunki finansowe spłaty – pomożemy Ci krok po kroku odzyskać wiarygodność kredytową oraz skutecznie pozbyć się długów.

 

Wróć