Dane rejestrowe

Ultimo S.A.

ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

Regon: 932830007

NIP: 897-16-76-655

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000448234

Kapitał Zakładowy: 108 007,5 tys. zł w całości wpłacony
Kapitał Wpłacony: 108 007,5 tys. zł