Czy można przeprowadzić egzekucję komorniczą bez powiadomienia?

Jeżeli wierzyciel i osoba zadłużona nie znajdą polubownego rozwiązania problemu związanego z długiem, sprawa zazwyczaj trafia na drogę prawną. Pierwszym jej etapem jest postępowanie sądowe, które najczęściej kończy się nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności. Na podstawie takiego tytułu wykonawczego wierzyciel może skierować sprawę do komornika, ten zaś przystąpi do odzyskania zasądzonej sumy wraz z odsetkami i opłatami z tytułu postępowania sądowego i komorniczego. Co mówi prawo w kwestiach, takich jak egzekucja komornicza bez powiadomienia dłużnika?

Sprawy związane z przebiegiem egzekucji komorniczej są regulowane przez Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem art. 805 § 1 k.p.c., komornik jest zobowiązany do poinformowania dłużnika o podejmowanych czynnościach przy podjęciu pierwszej czynności egzekucyjnej.

Czy to oznacza, że egzekucja komornicza bez powiadomienia jest niezgodna z prawem? Nie. Komornik wysyła bowiem do dłużnika informację o podjęciu pierwszej czynności egzekucyjnej dopiero w momencie przystąpienia do niej – a więc np. tego dnia, w którym dokonuje zajęcia jego konta bankowego (najczęściej) lub części wynagrodzenia, czy też świadczenia emerytalnego. Może się zatem zdarzyć, że np. konto osoby zadłużonej będzie już zajęte, a informacja o tym fakcie dotrze drogą pocztową dopiero kilka dni później.

Warto pamiętać również, że:

  • egzekucja komornicza bez powiadomienia dłużnika jest również możliwa w przypadku kolejnych podejmowanych przez komornika czynności
  • komornik bez powiadomienia może prowadzić również tzw. czynności postępowania egzekucyjnego, a więc np. gromadzić dokumenty czy prowadzić czynności techniczne
  • wyrok sądu jest jednocześnie nakazem zapłaty – komornik nie ma więc obowiązku ponownego wysyłania go
  • dłużnik nie otrzymuje informacji o tym, że nakaz zapłaty uzyskał tytuł wykonawczy – powiadomienie o tym fakcie dociera jedynie do wierzyciela, aby ten mógł zlecić egzekucję długu komornikowi.


Mimo braku powiadomienia, egzekucja komornicza nie powinna być dla dłużnika zaskoczeniem. Zanim do niej dojdzie, otrzyma on wiele pism od wierzyciela. Na początku będą miały one charakter polubowny – ich celem będzie podpisanie przez obie strony ugody z nowymi warunkami spłaty. Następnie osoba zadłużona otrzyma informację o postępowaniu sądowym, a na koniec – wyrok sądu z nakazem zapłaty. Ten ostatni jasno wskazuje, że kolejnym krokiem będzie egzekucja komornicza.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej? Najlepiej: dogadując się z wierzycielem jeszcze na etapie polubownym. Jeśli jesteś klientem ULTIMO, jak najszybciej skontaktuj się z doradcą, przedstaw swoją sytuację i uzgodnij nowe warunki spłaty. Pamiętaj: zobowiązanie możesz regulować nawet w bardzo niskich ratach i tym sposobem, krok po kroku, wrócić na finansową prostą.

 

Wróć