Egzekucja komornicza krok po kroku

Jeżeli masz długi, których nie spłacałeś przez dłuższy czas, a wierzyciel nie był w stanie porozumieć się z Tobą na drodze polubownej, możliwe, że czeka Cię egzekucja komornicza. Odbywa się ona pod przymusem prawnym, a jej celem jest odzyskanie przez wierzyciela całej należnej mu sumy wraz z odsetkami.

Warunkiem rozpoczęcia egzekucji komorniczej, jest uzyskanie przez wierzyciela tzw. tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonawczą. Decyzję o jego wydaniu podejmuje sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Gdy wierzyciel otrzyma taki dokument, może zgłosić się z nim do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Oto, jak przebiega ona w praktyce.

  • Pierwszy etap postępowania komorniczego to właśnie złożenie wniosku o jej wszczęcie przez wierzyciela. To bardzo ważny moment, ponieważ to właśnie wierzyciel (a więc np. bank) decyduje o tym, jakie metody zastosuje komornik odzyskując jego mienie. Wierzyciel może m.in. wskazać egzekucję z rachunku bankowego, wynagrodzenia, świadczenia rentowego lub emerytalnego czy też z majątku dłużnika (ruchomości i nieruchomości).
  • Komornik, po zweryfikowaniu poprawności wniosku pod względem formalnym, rozpoczyna postępowanie przygotowawcze do egzekucji. Może np. sprawdzić w bazach danych, w jakim banku dłużnik ma konto.
  • Gdy rozpoczyna się właściwa egzekucja komornicza, a więc np. komornik wyśle pismo do banku informujące o zajęciu konta ,dłużnik jest informowany pisemnie o wszczęciu postępowania. W takim piśmie komornik ma obowiązek wskazać, na mocy jakiego tytułu egzekucyjnego działa oraz poinformować o kwocie zobowiązania. Co ważne, komornik musi informować dłużnika o podejmowanych działaniach tylko przy pierwszej czynności. Kolejne może wykonywać bez porozumiewania się z osobą zadłużoną.

 

Egzekucja komornicza może przebiegać wielotorowo

 

Po zmianach przepisów, które weszły w życie w 2016 roku, komornik sądowy, ma obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku. Oznacza to, że osoba zadłużona jest zobowiązana, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do poinformowania o wszystkich posiadanych przez siebie ruchomościach i nieruchomościach.

Co ważne, egzekucja komornicza może być prowadzona na kilka sposobów jednocześnie, o ile takie rozwiązanie wskaże we wniosku wierzyciel. Komornik może więc np. zająć konto bankowe osoby zadłużonej, zobowiązać jej pracodawcę do przekazywania określonej części wynagrodzenia na poczet długów lub podjąć inne działania.

Warto pamiętać, że komornik w trakcie postępowania stosuje środki przymusu, zatem zarówno metody prowadzenia egzekucji, jak i inne kwestie związane z oddłużaniem nie podlegają negocjacjom.

 

Uniknij postępowania komorniczego – podpisz ugodę z wierzycielem

 

Zaległe zobowiązania finansowe możesz spłacić nie tylko pod przymusem egzekucji komorniczej. Masz szansę się przed nią uchronić, jeżeli podejmiesz negocjacje z wierzycielem. Jeżeli jesteś klientem ULTIMO, skontaktuj się już teraz z doradcą i szczerze porozmawiaj o swojej sytuacji finansowej. Polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia to korzystne rozwiązanie zarówno dla Ciebie, jak i dla wierzyciela. Jeżeli będziesz spłacać swoje zobowiązania zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w zawartej ugodzie (mogą to być nawet niewielkie raty), unikniesz zarówno postępowania sądowego, jak i późniejszej interwencji komornika.

 

Wróć