Co to jest egzekucja komornicza łączna?

Czasem zdarza się, że cywilna egzekucja komornicza zbiega się z administracyjną, prowadzoną z tytułu zaległości podatkowych, grzywien czy zaległych opłat na rzecz ZUS. W takiej sytuacji może mieć miejsce egzekucja komornicza łączna.

Egzekucja komornicza łączna oznacza, że komornik prowadzi postępowanie, aby jednocześnie zaspokoić roszczenia zarówno z cywilnego, jak i administracyjnego tytułu egzekucji. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 8 września 2016 roku, zmieniła tryb postępowania w takich sprawach.

Obecnie egzekucja komornicza łączna, jest przejmowana przez organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli zaś nie jest możliwe rozstrzygnięcie pierwszeństwa, wtedy egzekucji dokonuje ten organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Egzekucja komornicza łączna, czyli wielu wierzycieli – jeden dłużnik

Czasem bywa tak, że jeden dłużnik ma w jednym czasie wielu wierzycieli – np. bank, który domaga się spłaty kredytu, operatora telefonii komórkowej czy spółdzielnię mieszkaniową. Każdy z nich może na drodze sądowej uzyskać tytuł wykonawczy, a z nim udać się do wybranego przez siebie komornika.

Najczęściej wierzyciele przyłączają się do jednego postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik dzieli odzyskane od dłużnika środki proporcjonalnie do wysokości roszczeń każdego z wierzycieli. Procedura z uwagi na wysokość długów może trwać przez wiele lat. Wówczas dłużnik będzie zmagał się nie tylko z zajęciem części swojego wynagrodzenia, a także z innymi metodami egzekucji: z zajęciem konta bankowego, nieruchomości, , a nawet z jej licytacją Aby uniknąć bolesnej i problematycznej dla dłużnika egzekucji, osoba zadłużona powinna dążyć do polubownej spłaty swoich zobowiązań i podjąć rozmowy z wierzycielami, zanim jeszcze sprawa trafi do sądu, a następnie do komornika. W ULTIMO możesz to zrobić, podpisując korzystną dla siebie ugodę o niskich ratami – skontaktuj się telefonicznie lub online z doradcą, aby spłacić swoje zobowiązania bez stresu.

 

Wróć