Na czym polega egzekucja komornicza z działalności gospodarczej?

Komornik w ramach działań zmierzających do odzyskania długu na rzecz wierzyciela może prowadzić egzekucję różnymi sposobami. Jeśli jesteś osobą zadłużoną i masz własną firmę, istnieje ryzyko, że nastąpi egzekucja komornicza z działalności gospodarczej.

To, jak wygląda egzekucja komornicza z działalności gospodarczej, zależy m.in. od formy własności firmy, a także charakteru prowadzonej działalności. Uwaga: ta forma egzekucji zostanie zastosowana przez komornika wyłącznie wtedy, kiedy wskaże ją wierzyciel. Jeżeli tak się stanie, komornik ma prawo m.in. do:
  • zajęcia konta firmowego – z wyłączeniem środków, które są przeznaczane m.in. na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z podatkami i składkami ZUS, a także na świadczenia alimentacyjne zasądzone tytułem odszkodowania (pod warunkiem przedłożenia przez przedsiębiorcę stosownych dokumentów)
  • zajęcia firmowych ruchomości i nieruchomości – np. sprzętu czy pojazdów będących własnością firmy.

Jeżeli firma jest spółką jawną czy z o.o., komornik nie ma prawa do bezpośredniego zajmowania jej majątku. Może za to np. przejąć udziały dłużnika i wypowiedzieć umowę spółki, żądając podziału jej majątku oraz wypłaty części przysługującej dłużnikowi.

Niezależnie od formy własności firmy czy zakresu działań podjętych przez komornika przy egzekucji z działalności gospodarczej, częstym skutkiem jest pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ze względu na to najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest niedopuszczenie do interwencji komorniczej i polubowne rozwiązanie problemu. To możliwe, o ile sprawa nie zakończyła się jeszcze wydaniem przez sąd tytułu wykonawczego w związku z długiem.

Uniknij egzekucji komorniczej z działalności gospodarczej – skontaktuj się z ULTIMO i podpisz ugodę


Jeśli twoje zobowiązania obsługuje ULTIMO, masz szansę uniknąć problematycznego i stresującego postępowania komorniczego. Wystarczy, że jeszcze na etapie polubownej windykacji, zanim sprawa trafi do sądu, podejmiesz negocjacje. Uczciwa rozmowa z doradcą pozwoli ustalić nowe – rozsądne i bezpieczne dla ciebie – warunki spłaty długu, nawet w niewielkich ratach. Podpisana ugoda uchroni twoją firmę od egzekucji komorniczej.

Ugodę z ULTIMO możesz podpisać, kontaktując się z doradcą listownie, telefonicznie oraz online.

 

 

Wróć