Czy można przeprowadzić egzekucję komorniczą z emerytury?

Kiedy nie spłacasz swoich zobowiązań lub przekraczasz terminy ich zapłaty, stają się one długami. Wówczas wierzyciel lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna mogą się domagać ich spłaty. Najczęściej w pierwszej kolejności podejmują próby polubownego rozwiązania problemu – tak postępuje również ULTIMO. Kiedy jednak starania nie przynoszą skutku, a osoba zadłużona nie zdecyduje się na podpisanie ugody lub spłatę zadłużenia, sprawa może zostać skierowana do sądu. W efekcie może dojść do egzekucji komorniczej, również poprzez zajęcie części świadczenia emerytalnego.

Komornik działa na mocy tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Prowadzi postępowanie na zlecenie wierzyciela. Jest urzędnikiem państwowym, co oznacza, że egzekucję długu prowadzi w oparciu o przepisy prawa i nie rozpatruje indywidualnie sytuacji każdego dłużnika. W ramach swojej działalności może m.in.:

  • zająć ruchomości i nieruchomości dłużnika i poddać je licytacji
  • zająć wynagrodzenie osoby zadłużonej, a także świadczenia rentowe lub emerytalne
  • zająć konto dłużnika.

Zastosowana metoda egzekucji zależy od wierzyciela, który samodzielnie wskazuje, jakie działanie ma podjąć komornik. W większości sytuacji najłatwiej jest prowadzić egzekucję, zajmując świadczenie stałe, które otrzymuje dłużnik. Może to być nie tylko wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia, ale również renta czy emerytura.

Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która weszła w życie 1 lipca 2017 r., wskazuje, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi:

  • 75% minimalnej emerytury brutto, czyli obecnie 750 zł
  • 50% minimalnej renty brutto, czyli obecnie 500 zł.

Oznacza to, że emeryt, który jest zadłużony, a wobec którego toczy się postępowanie komornicze, może otrzymywać z ZUS świadczenie wyłącznie w powyższej wysokości. Pozostała jego część zostanie automatycznie przekazana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązania, a także (w pierwszej kolejności) kosztów komorniczych.

Podpisz ugodę, by nie dopuścić do egzekucji komorniczej z emerytury


Zazwyczaj, aby doszło do postępowania sądowego, a w jego konsekwencji – do egzekucji komorniczej, musi upłynąć dość sporo czasu. W tym okresie możesz otrzymywać od wierzyciela lub firmy windykacyjnej korespondencję z wezwaniami do polubownej spłaty zobowiązania, np. w ratach. Jeżeli na nią zareagujesz i będziesz skłonny podpisać ugodę, dług spłacisz bez stresu i na wynegocjowanych, korzystniejszych dla ciebie warunkach. Pieniądze będziesz również wpłacać samodzielnie – nikt nie zajmie twojego konta czy dużej części emerytury. W ten sposób krok po kroku wyjdziesz na finansową prostą.

Jak podpisać ugodę? Jeśli jesteś klientem ULTIMO, wystarczy, że skontaktujesz się z doradcą telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu (np. przez platformę eULTIMO). Rozmowa z finansowym ekspertem doprowadzi do ustalenia rozsądnych warunków spłaty zobowiązania, nawet w niewielkich ratach po kilkadziesiąt złotych. Jeśli dojdziecie do porozumienia, podpiszesz ugodę i będziesz się z niej wywiązywać, sprawa nie zostanie skierowana na drogę sądową.

  

Wróć