Co oznacza egzekucja komornicza z najniższej krajowej?

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne na wiele sposobów. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika. Zastanawiasz się, czy możliwa jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia w wysokości najniższej krajowej? Wszystko zależy m.in. od tego, czy pensję uzyskujesz z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Sprawdź, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

Zasady egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę reguluje kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z prawem komornik:

  • ma prawo zająć 50% wynagrodzenia (lub 60%, jeśli zadłużenie powstało w wyniku niepłacenia alimentów)
  • zajmuje jedynie sumę, która stanowi nadwyżkę kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. to 2100 zł brutto) – oznacza to, że egzekucja komornicza z najniższej krajowej jest niemożliwa.

Warto pamiętać, że komornik powiadamia osobę zadłużoną o zajęciu jej wynagrodzenia w momencie, w którym tego dokonuje. Informacja kierowana jest również do pracodawcy – komornik nakazuje w niej przekazywanie stosownej sumy (wskazanej na podstawie zestawienia wynagrodzeń za 3 ostatnie miesiące) najczęściej bezpośrednio na konto wierzyciela.

Kiedy egzekucja komornicza z najniższej krajowej jest możliwa?

Przepisy ograniczające wysokość zajęcia wynagrodzenia obejmują wyłącznie sytuację umowy o pracę. Jeśli chodzi o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło czy kontraktu – takich prawnych ograniczeń nie ma. Oznacza to, że komornik ma w takich sytuacjach prawo do zajęcia wynagrodzenia w całości, nawet jeśli kwota jest mniejsza niż obowiązująca minimalna płaca.

Należy również podkreślić, że:

  • zasada zwolnienia od egzekucji komorniczej nie obejmuje minimalnego wynagrodzenia, gdy długi wynikają z niepłacenia alimentów (wówczas komornik ma prawo zająć 60% wynagrodzenia)
  • zwolnieniu nie podlegają również dodatki do wynagrodzenia, takie jak np. trzynastka czy świadczenie urlopowe.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej z wynagrodzenia?

Warto pamiętać, że wynagrodzenie za pracę to tylko jedno z wielu możliwych źródeł egzekucji komorniczej. Urzędnik ma również prawo prowadzić egzekucję m.in.: zajmując konto bankowe czy licytując majątek należący do osoby zadłużonej. Aby uniknąć egzekucji komorniczej, warto postarać się porozumieć z wierzycielem na drodze polubownej, zanim jeszcze sprawa długu trafi do sądu, a następnie do komornika.

Jesteś klientem ULTIMO? Nie zwlekaj i już teraz skontaktuj się z doradcą w sprawie swoich zobowiązań. Zdecyduj się na podpisanie ugody i spłacaj długi w niewielkich ratach – bez obaw o to, że komornik zajmie twoje wynagrodzenie czy konto bankowe.

 

Wróć