Jak przebiega egzekucja z nieruchomości wspólnej?

Jednym ze sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, którymi może się posłużyć komornik sądowy, jest egzekucja z nieruchomości. Chodzi np. o domy, mieszkania, działki czy lokale użytkowe, należące do osoby zadłużonej. Zdarzają się sytuacje, gdy taki obiekt jest własnością więcej niż jednej osoby, np. stanowi część wspólnoty majątkowej małżonków. Jak wówczas przebiega egzekucja komornicza z nieruchomości?

Sposób, w jaki komornik podejmuje egzekucję, jest zgodnie z prawem wskazywany przez wierzyciela. Oznacza to, że ten drugi może zlecić urzędnikowi właśnie egzekucję z nieruchomości. Narzędzie to wykorzystuje się najczęściej, gdy roszczenia nie można zaspokoić, przykładowo poprzez zajęcie konta osoby zadłużonej, jego wynagrodzenia czy świadczenia emerytalnego oraz majątku ruchomego.

Gdy komornik zdecyduje się podjąć egzekucję z nieruchomości:
  • wysyła do dłużnika wezwanie do uregulowania długu w ciągu 14 dni pod rygorem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego– tym samym dokonuje zajęcia komorniczego nieruchomości
  • jeśli osoba zadłużona nie spełni roszczenia, komornik zleca wykonanie opisu i oszacowanie wartości nieruchomości
  • w kolejnym kroku nieruchomość może zostać wystawiona na licytację i być sprzedana.

Warto podkreślić, że egzekucję z nieruchomości może prowadzić tylko komornik przypisany terytorialnie do jej adresu.

Egzekucja komornicza z nieruchomości wspólnej – zasady

Egzekucja komornicza z nieruchomości wspólnej również jest możliwa, i to zarówno, kiedy nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, jak i gdy po prostu należy do kilku właścicieli. W praktyce:
  • w przypadku nieruchomości pozostającej współwłasnością małżeńską wierzyciel może wystąpić do sądu o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka osoby zadłużonej
  •  w przypadku nieruchomości z kilkoma właścicielami (np. domu, który został odziedziczony przez troje dzieci) egzekucja komornicza jest prowadzona w stosunku do tej części, która przypada na osobę zadłużoną.

Co zrobić, aby uniknąć egzekucji z nieruchomości wspólnej? Najlepiej – porozumieć się z wierzycielem, jeszcze zanim postępowanie trafi na drogę sądową, a potem do komornika. W ULTIMO możesz skontaktować się z doradcą telefonicznie lub przez Internet i spłacić swoje zobowiązania w niskich, bezpiecznych ratach.

 

Wróć