Jak skutecznie spłacać długi?

Jak wynika z najnowszych danych problem przeterminowanych zobowiązań finansowych dotyczy już ponad 2,76 mln Polaków. Łączna wartość niespłacanych długów przekracza 73 mld zł.[1] Jesteś jedną z osób, której spłata długów sprawia problemy? Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci wyjść na finansową prostą.

Spłata długów często nie jest łatwym do wykonania zadaniem. Nierzadko okoliczności, które towarzyszyły podjęciu decyzji np. o zaciągnięciu kredytu zmieniają się, niezależne od Twojej woli. Utrata pracy, choroba czy inny problem osobisty mogą sprawić, że zapłata kolejnej raty za telewizor czy samochód może stać się niemożliwa. Im więcej czasu mija, tym wyższa staje się suma zobowiązań, które na Tobie ciążą. Dlatego w wielu przypadkach ich uregulowanie w formie jednorazowej spłaty jest bardzo trudne. Czy to oznacza, że jedyne, co Ci pozostaje, to czekać na komornika? Nie. Wystarczy kilka prostych kroków, aby pozbycie się problemów z długami stało się realne.

 

Skuteczna spłata długów zaczyna się od określenia ich skali

Abyś był w stanie spłacić swoje długi, musisz wiedzieć, ile i komu jesteś winien. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy od czasu powstania zadłużenia minęło sporo czasu – np. kilka miesięcy lub lat. Wówczas może się okazać, że pierwotny wierzyciel, np. bank lub operator telefonii komórkowej, sprzedał wierzytelność, a jej obsługę przejęła firma windykacyjna. Takie działanie jest w pełni zgodne z prawem, a nowy wierzyciel przejmuje pełnię praw do Twojego zobowiązania.

Twój pierwszy krok na drodze do pozbycia się problemu niespłaconych długów powinien polegać na  przejrzeniu korespondencji dotyczącej Twoich finansów – wezwań do zapłaty i innych pism, które otrzymałeś od momentu powstania zadłużenia. Dobrym źródłem informacji może być korespondencja, którą otrzymałeś np. od Ultimo. Jeśli tak się stało, oznacza to, że jesteś teraz klientem firmy i to z jej doradcami powinieneś podjąć rozmowę o spłacie długów.

Pismo od Ultimo zawiera wszystkie kluczowe informacje o zadłużeniu – m.in. jego aktualną wysokość (do początkowej sumy wierzyciel pierwotny mógł doliczyć odsetki ustawowe oraz kary umowne za przekroczenie terminu spłaty), tytuł, z jakiego powstało zobowiązanie oraz informacje, które pomogą w uregulowaniu zaległej sumy.

 

Drugi krok to rozmowa o spłacie długów

Spłata długów może nastąpić na różne sposoby. Jeżeli nie otrzymałeś informacji o tym, że sprawa związana z Twoim zadłużeniem trafiła już do sądu, masz jeszcze czas, aby podjąć negocjacje z wierzycielem. Polubowne rozwiązanie problemu to najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie, które pomoże uniknąć m.in. kosztów sądowo-egzekucyjnych oraz uciążliwego oddłużania komorniczego.

Jeżeli jesteś klientem Ultimo, niezwłocznie podejmij kontakt z firmą. Możesz to zrobić np. telefonicznie lub on-line: za pośrednictwem portalu obsługi zadłużenia eUltimo. Szczera rozmowa z doradcą pozwoli ustalić warunki spłaty zobowiązania - dopasowane do Twojej bieżącej sytuacji finansowej. Jeżeli podpiszesz ugodę, raty mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Choć spłata długów w niewielkich ratach potrwa dłużej, możesz być pewien, że krok po kroku pozbędziesz się ciążących na Tobie zobowiązań, bez narażania się na inne problemy.


 [1] https://media.bik.pl/publikacje/read/410994/infodlug-indeks-zaleglych-platnosci-polakow-listopad-2018

Wróć