Jak sprawdzić swoje zadłużenie?

Gdy nie udaje ci się spłacać swoich zobowiązań w terminie, długi mogą rosnąć. Zgodnie z przepisami, wierzyciel może doliczyć do kwoty, z którą zalegasz, odsetki za zwłokę. Dlatego, zanim uregulujesz dług, sprawdź, ile w danym momencie on wynosi. Jak sprawdzić swoje zadłużenie? To bardzo proste.

Wysokość ciążących na tobie zobowiązań możesz poznać na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, jaka jest Twoja sytuacja. Zobacz, jak sprawdzić swoje zadłużenie, jeśli:

 

  • Jesteś Klientem Ultimo

Jeżeli obsługą twojego zadłużenia zajmuje się Ultimo, w pierwszej kolejności zajrzyj do korespondencji, którą od nas otrzymałeś. W liście znajdziesz zarówno kwotę zaległości, jak i wskazówki, w jaki sposób skontaktować się z doradcą, aby uzyskać aktualne informacje o wysokości zobowiązań. Nie możesz znaleźć ostatniego pisma? W takim razie po prostu zadzwoń do nas, napisz lub zarejestruj się na portalu obsługi zadłużenia eUltimo, a uzyskasz rzetelną informację oraz pomoc w spłacie zadłużenia.

Pamiętaj: Ultimo nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą twojego zadłużenia – jedyne koszty, które mogły się pojawić, to przepisowe odsetki.

  • Jeżeli masz kilka wymagalnych zobowiązań pieniężnych (długów)

Wówczas dobrym źródłem informacji będą Biura Informacji Gospodarczej, czyli tzw. BIG-i. To instytucje, które upubliczniają dane dotyczące nierzetelnych dłużników i ich zadłużeń. Do baz BIG-ów trafiają informacje o wierzytelnościach, których termin spłaty upłynął co najmniej 30 dni wcześniej, a ich wartość wynosi co najmniej 200 zł (lub 500 zł w przypadku długów spoczywających na firmach).

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w BIG? Obecnie na polskim rynku działają cztery takie instytucje: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.. Każdy dłużnik będący konsumentem raz na 6 miesiecy ma prawo do bezpłatnego dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych. Możesz się zarejestrować on-line w każdym z nich i otrzymać dostęp do informacji na swój temat. Dzięki temu ustalisz orientacyjnie aktualną wartość swoich zobowiązań oraz dowiesz się, z kim kontaktować się w sprawie spłaty zadłużenia.

Sprawdziłeś, jakie jest Twoje zadłużenie? Zobacz, co dalej

Jeśli już wiesz, jaką kwotę musisz uregulować, aby wyjść na finansową prostą, czas przystąpić do spłaty. Będąc Klientem Ultimo, jak najszybciej skontaktuj się z doradcą. Nie obawiaj się – nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, możesz podpisać bezpieczną ugodę. Comiesięczne raty mogą być niewielkie i wynosić np. kilkadziesiąt złotych. Ich rzetelna spłata uchroni Cię przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, a co za tym idzie – przed dodatkowymi kosztami (procesowymi i egzekucyjnymi) oraz egzekucją komorniczą.

 

 

Wróć