Jak wygląda spłata długów przez spadkobierców?

Często zdarza się, że osoba zadłużona nie zdąży uregulować wszystkich swoich zobowiązań przed śmiercią. Wówczas podlegają one dziedziczeniu, podobnie jak pozostawiony przez nią majątek. Jak wygląda spłata długu przez spadkobierców? Czy zawsze muszą spłacać odziedziczone zobowiązania? Kwestie te reguluje Kodeks cywilny.Spadek, a więc zarówno aktywa, jak i pasywa, które należały do zmarłego, można odziedziczyć na dwa sposoby:

  • na drodze testamentu – gdy spadkodawca zapisał w nim majątek (lub jego część) danej osobie;
  • na drodze dziedziczenia ustawowego – w ten sposób spadkobiercami zostają krewni zmarłego; w pierwszej kolejności będą to małżonek oraz dzieci, w drugiej (gdy nie ma bliższych krewnych) – wnuki, następnie rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (np. siostrzeńcy lub bratankowie), dziadkowie lub pasierbowie.

Dziedziczenie jest prawem spadkobiercy, ale nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że gdy po śmierci spadkodawcy nastąpi otwarcie spadku, osoba, która ma prawo do odziedziczenia go w całości lub części może:
  • odrzucić spadek – co ważne, nie można odrzucić jedynie długów, a przejąć aktywa; decyzję podejmuje się w stosunku do całości należnego majątku;
  • przyjąć spadek wprost – tj. w całości, a co za tym idzie, przejąć wszystkie aktywa oraz odpowiedzialność za wszystkie ciążące na spadkodawcy długi, bez względu na ich wielkość;
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – tj. odpowiadając za ewentualne zadłużenie jedynie do wysokości wartości majątku czyli stanu czynnego spadku, który pozostawiła po sobie osoba zmarła.


Każdy ze spadkobierców może samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu spadku, jednak nie więcej niż rok od śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy po upływie 6 miesięcyod śmierci spadkodawcy jest jednoznaczne przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Jak wygląda spłata długu przez spadkobierców w praktyce?

Spadkobiercy, którzy zdecydują się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, dokonują jego podziału na podstawie sporządzonego spisu inwentarza. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, spis taki może wykonać komornik lub spadkobierca samodzielnie – zachowując jednak absolutną rzetelność. Jeżeli bowiem jakieś zobowiązania spadkodawcy nie zostaną w nim ujęte – to, gdy zostaną ujawnione, spadkobierca poniesie za nie pełną odpowiedzialność, nawet gdy przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli jesteś zobowiązany do spłaty długu w Ultimo po zmarłym spadkodawcy, skontaktuj się z naszym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 904 lub zarejestruj się na eUltimo - portalu obsługi zadłużenia i ustal zasady ich regulowania. Podpisując korzystną ugodę, spłacisz ciążące na tobie długi w niewielkich ratach i bez trudu.

 

Wróć