Jakie zasady obowiązują przy sprzedaży długów?

Zastanawiasz się, jakie zasady obowiązują przy sprzedaży długów? Co to oznacza, że dług został sprzedany? Poniżej, w jasny sposób, wyjaśniamy najważniejsze kwestie:

 

  • wierzytelność może zostać sprzedana przez jej właściciela na każdym etapie – zarówno, gdy termin jej spłaty nie został przez dłużnika przekroczony, jak i kiedy powstał już dług, a wierzytelność jest na etapie windykacji (polubownej czy też sądowej);
  • w momencie sprzedania wierzytelności jej dotychczasowy i nowy właściciel podpisują stosowną umowę, na mocy której następuje cesja wierzytelności na kupującego. Oznacza to, że np. bank, w którym wziąłeś kredyt nie może dłużej upominać się o jego spłatę, a roszczenia przejmuje podmiot, który kupił ten dług;
  • nowy wierzyciel dysponuje tymi samymi prawami wobec dłużnika – np. możliwością monitorowania spłaty, monitowania w przypadku opóźnienia w płatności kolejnych rat czy windykowania długu, tak na drodze polubownej, jak i sądowej;
  • podmiot, który wykupił dług może go również ponownie odsprzedać.

 

Jeżeli Twój dług trafił do obsługi firmy windykacyjnej takiej jak Ultimo, to nie musisz się obawiać. Jest to Twoja szansa na spłatę  zobowiązania finansowego - w ratach, które nie obciążają Twojego domowego budżetu. To również możliwość bezstresowej i bezpiecznej spłaty za pośrednictwem portalu obsługi zadłużenia eUltimo (nie tylko z komputera stacjonarnego, czy laptopa, ale również telefonu komórkowego). Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wróć