Kogo dotyczy i jak wygląda sprzedaż długów?

Otrzymałeś informację o cesji –  Twój dług został sprzedany, a prawa do niego przeszły na nowego wierzyciela? Spokojnie. Ta sytuacja może być dla Ciebie ogromną szansą, jeśli tylko zechcesz ją wykorzystać, podejmując negocjacje z nowym wierzycielem.

Po pierwsze i najważniejsze: sprzedaż długów, a właściwie – wierzytelności, jest zgodna z polskim prawem, a podstawę prawną przewiduje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. To na jej podstawie osoba lub podmiot gospodarczy, któremu winien jesteś określoną sumę pieniędzy ma prawo sprzedać wierzytelność osobie trzeciej poprzez ogłoszenie publiczne m.in. na internetowej giełdzie długów. Kupić ją może zarówno osoba prywatna jak i firma – np. zajmująca się profesjonalną windykacją.

Po co wierzyciele odsprzedają długi? By szybciej odzyskać zaległe należności i przywrócić płynność finansową. Do sprzedaży najczęściej dochodzi, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a wierzyciel chce zaoszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na ich windykację.

Jakie zasady obowiązują przy sprzedaży długów?

  • Wierzytelność może zostać sprzedana przez jej właściciela na każdym etapie – zarówno, gdy termin jej spłaty nie został przez dłużnika przekroczony, jak i kiedy powstał już dług, a wierzytelność jest na etapie windykacji (polubownej czy też sądowej).
  • W momencie sprzedania wierzytelności jej dotychczasowy i nowy właściciel podpisują stosowną umowę, na mocy której następuje cesja wierzytelności na kupującego. Oznacza to, że np. bank, w którym wziąłeś kredyt nie może dłużej upominać się o jego spłatę, a roszczenia przejmuje podmiot, który kupił ten dług.
  • Nowy wierzyciel dysponuje tymi samymi prawami wobec dłużnika – np. możliwością monitorowania spłaty, monitowania w przypadku opóźnienia w płatności kolejnych rat czy windykowania długu, tak na drodze polubownej, jak i sądowej.
  • Podmiot, który wykupił dług może go również ponownie odsprzedać.

Jak dochodzi do sprzedaży długów?

Najczęściej wierzyciele wystawiają je na specjalnych giełdach długów – taką prowadzi m.in. ULTIMO – jest dostępna pod adresem www.marketdlugow.pl. Wierzyciel podaje tam do wiadomości publicznej informacje związane z posiadaną wierzytelnością, której dłużnik nie spłacił jej w terminie – m.in. dane osobowe dłużnika, tytuł wierzytelności oraz kwotę zadłużenia, a osoby zainteresowane zakupem kontaktują się z nim i ustalają warunki zakupu.

Dla Ciebie jako dłużnika problemem zwykle jest fakt, że dane o Twoim zadłużeniu zostały podane do wiadomości publicznej. Ponadto o Twoim długu mogą dowiedzieć się bliscy. Co więc zrobić, jeśli dowiedziałeś się, że Twój dług został wystawiony na Markecie Długów? Jak najszybciej skontaktuj się z doradcą ULTIMO i ustal nowe warunki spłaty. Pozwoli Ci to uniknąć przekazania wierzytelności w ręce nowego podmiotu i uregulować wierzytelność na dogodnych dla siebie zasadach.

Pamiętaj, że nawet jeśli Twoje zadłużenie zostało sprzedane, warto podjąć negocjacje z nowym wierzycielem, by spłacić zobowiązanie na drodze polubownej.

 

Wróć