Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest czynnością prawną, którą potocznie określa się mianem sprzedaży długów. Polega ona na przekazaniu wszystkich praw związanych z wierzytelnością podmiotowi trzeciemu. W jej wyniku wierzyciel pierwotny (czyli np. bank udzielający pożyczki lub operator telefonii komórkowej, z którym zawarłeś umowę na abonament) przestaje być stroną w sprawie zadłużenia, a rolę tę przejmuje nowy właściciel wierzytelności.

 

Cesja wierzytelności jest zagadnieniem regulowanym przez art. 509 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa:

  • wierzyciel może jej dokonać bez zgody dłużnika, o ile nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub własności zobowiązania – w praktyce oznacza to, że przedmiotem cesji może być większość wierzytelności, związanych np. ze zobowiązaniami kredytowymi, leasingowymi czy wynikającymi z nieuregulowanych faktur;
  • nowy wierzyciel przejmuje na siebie wszystkie prawa związane z wierzytelnością – w tym roszczenie o zaległe odsetki.

Stronami cesji wierzytelności mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz instytucje. Najczęściej jednak banki i inne organizacje finansowe, a także operatorzy komórkowi czy kablówki dokonują sprzedaży wierzytelności innym podmiotom. W efekcie takiej transakcji obsługę Twojego długu może przejąć firma windykacyjna, taka jak ULTIMO.

Po cesji wierzytelności nowy wierzyciel ma prawo podejmować wszystkie kroki związane z odzyskaniem należnej mu sumy – zarówno na drodze polubownej, jak i prawnej. Może również naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie. Pamiętaj jednak, że firma windykacyjna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za podejmowane przez siebie działania związane z obsługą Twojego zadłużenia.

 

Co dla osoby zadłużonej oznacza cesja wierzytelności?

 

Jeśli Twój dług został scedowany na nowego wierzyciela, w wyniku czego stałeś się Klientem ULTIMO, to z nami, a nie z wierzycielem pierwotnym, powinieneś się kontaktować w sprawie zobowiązania.

Celem działania ULTIMO jest pomoc osobom zadłużonym w wyjściu na finansową prostą. Stawiamy na polubowne rozwiązanie problemu, co oznacza, że:

  • masz szansę podpisać ugodę i wypracować przejrzysty harmonogram spłaty zadłużenia – tak, aby krok po kroku odzyskać finansową niezależność;
  • możesz omówić z doradcą swoją sytuację finansową i uzyskać pomoc – zadłużenie, jeśli tego wymaga Twoja sytuacja, możesz spłacać nawet w niewielkich ratach dostosowanych do Twoich realnych możliwości finansowych.

Jeżeli więc otrzymałeś pismo informujące, że nastąpiła cesja wierzytelności, której jesteś stroną, a jej obsługę przejęła firma ULTIMO:

  •  skontaktuj się z jej doradcą np. drogą telefoniczną lub mailową;
  •  omów i uzgodnij nowe warunki spłaty;
  •  zatwierdź nowe warunki podpisując dokument ugody;
  •  spłacaj swoje zobowiązanie zgodnie z przyjętym harmonogramem;
  •  krok po kroku pozbądź się zadłużenia.

Więcej informacji uzyskasz podczas rozmowy z doradcą. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904.

 

 

Wróć