O co może zapytać osobę zadłużoną Doradca Ultimo?

Doradcy Ultimo, dążąc do polubownego rozwiązania Twojej sprawy oraz podpisania ugody, muszą poznać sytuację finansową każdego z Klientów i na jej podstawie ustalić miesięczną ratę, dopasowaną do możliwości finansowych osoby zadłużonej. W swoich działaniach Ultimo kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk windykacyjnych, zgodnie z którymi każda z firm na rynku wierzytelności może zbierać wszelkie informacje przydatne do podjęcia decyzji o celowości oraz sposobie dalszych czynności windykacyjnych.

 

Jakich pytań mogę się spodziewać?

 

Ponieważ w Ultimo najważniejsze jest wsparcie Klienta w rozwiązaniu problemów finansowych, nasi doradcy zadają kilka pytań dotyczących aktualnej sytuacji finansowej i wspólnie z Tobą ustalają warunki ugody, czyli ratalnego harmonogramu spłaty, proszą o odpowiedź na następujące pytania:

  • jaka jest Twoja data urodzenia, adres lub numer PESEL? Wyłącznie w celu weryfikacji osoby, z którą rozmawiają, aby mieć pewność, że informacje poufne nie zostaną przekazane osobie nieuprawnionej;
  • jakie uzyskujesz dochody i z jakich źródeł, czy masz jakieś dodatkowe źródło finansowania? Dzięki temu doradca wie, jaką propozycję spłaty zadłużenia może dobrać względem Twoich indywidualnych możliwości finansowych;
  • ile osób mieszka w gospodarstwie domowym i jakie dochody uzyskują? To pytanie pozwala nam również określić wysokość raty, którą będziesz mógł wpłacać zgodnie z zawartą ugodą;
  • czy masz jakieś dodatkowe zobowiązania finansowe, zadłużenia? Naszym celem jest zawsze pomaganie Klientom w jak najszybszym wyjściu z problemów finansowych, dlatego ważna jest dla nas każda informacja, która może posłużyć do analizy sytuacji finansowej i wypracowaniu propozycji ugody.


W Ultimo rozumiemy, że każda sprawa jest indywidualna. Najważniejsze jest dla nas, aby ustalona rata zadłużenia była dopasowana do Twoich możliwości finansowych. Pytania o dochody Twoje i innych osób w gospodarstwie domowym, na przykład o wysokość renty, emerytury lub o dodatkowe zarobki pozwalają naszym doradcom opracować rozsądny plan spłaty zadłużenia.

 

Zapoznaj się z Zasadami Dobrych Praktyk

 

Wróć