Rozliczenia

Ultimo dba o pełną przejrzystość komunikacji ze swoimi Klientami. Zależy nam, abyś dokładnie wiedział, jak spłacić zadłużenie i mógł sobie pozwolić na świadome zarządzenie finansami. Twoje zadłużenie będzie obsługiwane w ramach specjalnego konta bankowego. Ułatwi to zarówno Tobie, jak i nam, bieżący podgląd realizacji planu spłaty.


Oto najważniejsze zasady, na jakich przebiegać będą rozliczenia:

 

  1. Dla każdego Klienta ustalamy indywidualny numer rachunku bankowego, nazwany Kontem Klienta. Usprawnia ono rozliczanie należności z tytułu zobowiązań w Ultimo. 

    Na tym specjalnym rachunku bankowym mogą być księgowane wszelkie dokonywane wpłaty z tytułu posiadanych przez Ciebie zobowiązań wobec jednego lub też wielu Wierzycieli. Każda wpłata dokonywana na Konto Klienta rozksięgowywana będzie na rachunki poszczególnych zadłużeń będących w obsłudze Ultimo S.A., proporcjonalnie do wysokości tych zadłużeń. W związku z powyższym dokonanie wpłaty na Konto Klienta oznacza wyrażenie zgody na proponowaną przez nas metodę rozliczania wpłat na poszczególne zadłużenia proporcjonalnie do ich wysokości.

    Informujemy, że dla zadłużeń będących w obsłudze Kancelarii Prawnej K. Buczek i Wspólnicy spółka komandytowa, wpłat należy dokonywać na dotychczasowe rachunki, przeznaczone do spłaty poszczególnych zobowiązań. Jednocześnie informujemy, że w każdym momencie masz możliwość dokonania wpłaty na dotychczasowe rachunki, dedykowane do spłaty poszczególnych zobowiązań będących w obsłudze Ultimo S.A.

    Więcej informacji dotyczących sposobu finansowego rozliczania wpłat można uzyskać pod numerem telefonu 800 804 904.

  2. Jeśli w efekcie spłat dokonywanych na rachunek danej wierzytelności powstanie nadpłata, a jednocześnie na rachunku innej wierzytelności istnieje niedopłata, to w takiej sytuacji przeksięgujemy jej równowartość na rachunek niespłaconej wierzytelności.

  3. Nadpłaty zwracamy na pisemny wniosek osoby zadłużonej. Pismo powinno wskazywać numer konta, na które należy przelać nadpłatę. W przypadku przekazów pocztowych koszty wysyłki będą potrącane z kwoty nadpłaty.

 

Informacje o numerze konta, który został przypisany do Twojej wierzytelności, znajdziesz w prowadzonej z nami korespondencji. Numer konta możesz uzyskać także podczas rozmowy telefonicznej z Doradcą, za pomocą czatu na stronie główną lub dzięki portalowi obsługi zadłużenia eUltimo. Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów – skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu. Wychodzenie z długów z Ultimo jest prostsze niż Ci się wydaje!

 

Wróć