Rozliczenia

 1. W celu usprawnienia rozliczeń z tytułu Twoich zobowiązań wobec Wierzycieli, wynikających z obciążających Cię pieniężnych wierzytelności, ULTIMO S.A. w ramach posiadanego rachunku bankowego, prowadzi specjalny numer rachunku bankowego (Konto Klienta) w celu kompleksowej obsługi całości Twojego zadłużenia.
  Na tym specjalnym rachunku bankowym mogą być księgowane wszelkie dokonywane wpłaty z tytułu posiadanych przez Ciebie zobowiązań wobec jednego lub też wielu Wierzycieli. Każda wpłata dokonywana na Konto Klienta rozksięgowywana będzie na rachunki poszczególnych zadłużeń będących w obsłudze ULTIMO S.A., proporcjonalnie do wysokości tych zadłużeń.
  W związku z powyższym dokonanie wpłaty na Konto Klienta oznacza wyrażenie zgody na proponowaną przez nas metodę rozliczania wpłat na poszczególne zadłużenia proporcjonalnie do ich wysokości.
  Informujemy, że dla zadłużeń będących w obsłudze Kancelarii Prawnej K. Buczek i Wspólnicy spółka komandytowa, wpłat należy dokonywać na dotychczasowe rachunki, przeznaczone do spłaty poszczególnych zobowiązań. Jednocześnie informujemy, że w każdym momencie masz możliwość dokonania wpłaty na dotychczasowe rachunki, dedykowane do spłaty poszczególnych zobowiązań będących w obsłudze ULTIMO S.A.
  Więcej informacji dotyczących sposobu finansowego rozliczania wpłat można uzyskać pod numerem telefonu 800 804 904.
 2. Jeśli w efekcie spłat dokonywanych na rachunek danej wierzytelności powstanie nadpłata, a jednocześnie na rachunku innej wierzytelności istnieje niedopłata, to w takiej sytuacji przeksięgujemy jej równowartość na rachunek niespłaconej wierzytelności.
 3. Nadpłaty zwracamy na pisemny wniosek osoby zadłużonej. Pismo powinno wskazywać numer konta, na które należy przelać nadpłatę. W przypadku przekazów pocztowych koszty wysyłki będą potrącane z kwoty nadpłaty.

Wróć