Grupa ULTIMO

Grupa kapitałowa ULTIMO powstała, aby oferować swoim Klientom pełen zakres usług na najwyższym poziomie. Pozycja czołowej firmy zarządzającej wierzytelnościami na polskim rynku to między innymi efekt sprawnej współpracy wszystkich spółek działających w ramach Grupy.

Kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy ULTIMO to:

  • ULTIMO S.A. - odpowiadająca za procesy windykacyjne,
  • Ultimo Portfolio Investment - dokonuje inwestycji w portfele wierzytelności obsługiwane następnie przez ULTIMO, na podstawie umów o administrowanie wierzytelnościami i dokonywania ich wyceny,
  • Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie kolejnych zakupów dużych portfeli wierzytelności nieregularnych,
  • Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy sp. k. - zajmująca się obsługą prawną spraw przekazanych do obsługi ULTIMO,
  • TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych - oferując klientom indywidualnym propozycję bezpiecznej i dostępnej oferty pożyczkowej z odpowiednią ofertą cenową, dopasowanej do potrzeb klienta. Więcej informacji o firmie i jej usługach na stronie www.taktofinanse.pl
  • TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie zakupów wierzytelności lub portfeli wierzytelności wynikających w szczególności z umów pożyczek.

Wróć