W jakich sytuacjach mogę być zobowiązany do spłaty cudzego długu?

Zaciągnięcie kredytu w banku lub np. kupno telewizora na raty wiąże się z obowiązkiem spłaty tego zobowiązania. Są jednak sytuacje, w których – zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego – do odpowiedzialności za dług pociągana jest inna osoba, niż kredytobiorca. Spłata cudzego długu może być konieczna np., gdy zgodziliśmy się na poręczenie komuś kredytu lub kiedy odziedziczyliśmy dług w spadku.

Wezwanie do zapłaty długu może zaskoczyć, zwłaszcza w sytuacji, gdy rzetelnie spłacasz własne zobowiązania albo po prostu żadnych nie masz. Owszem, zdarzają się sytuacje, w których korespondencja związana z zadłużeniem dociera omyłkowo do niewłaściwego adresata, jednak w większości przypadków wezwanie do zapłaty jest w pełni uzasadnione. Oto sytuacje, w których może cię czekać spłata cudzego długu.

 

Poręczenie kredytu lub zakupów na raty


Zdarza się, że osoby, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, proszą krewnego czy znajomego o poręczenie (tzw. podżyrowanie) pożyczki czy innego zobowiązania finansowego. Zazwyczaj poręczenie kredytu to czysta formalność.

Problem powstaje dopiero wtedy, kiedy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, przestaje je spłacać. Wówczas, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (art. 876 § 1), obowiązek zapłaty przechodzi również na poręczyciela (żyranta). Jeżeli więc podpisałeś umowę poręczenia i w związku z nią otrzymasz od wierzyciela lub firmy windykacyjnej, wezwanie do zapłaty – może być ono w pełni uzasadnione.

Pamiętaj: jeśli uregulujesz zobowiązanie za osobę, której udzieliłeś poręczenia, możesz od niej domagać się zwrotu pieniędzy z tego tytułu. Istotne jednak jest, aby:

  • poinformować faktycznego dłużnika o tym, że dokonałeś spłaty zobowiązania (zrób to pisemnie, najlepiej wysyłając powiadomienie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
  • wysłać dłużnikowi pismo z wezwaniem do zapłaty, a jeśli nie ureguluje płatności w wyznaczonym terminie – przekazać sprawę do sądu.

Odziedziczenie długu w spadku


Do odziedziczenia długu dochodzi, jeśli osoba, która zaciągnęła jakieś zobowiązania finansowe, umiera przed ich całkowitym uregulowaniem. Wówczas zobowiązania te, podobnie jak aktywa (np. nieruchomości czy gotówka) zmarłego, stają się spadkiem.

Możesz odziedziczyć dług nie tylko na drodze testamentu, jeśli zostałeś w nim wskazany, lecz także na drodze prawnej – jako krewny zmarłego. Przez 6 miesięcy od otwarcia spadku, tj. śmierci osoby zadłużonej, masz możliwość zrzeczenia się go lub przyjęcia. Jeżeli nie poczynisz żadnych kroków, zgodnie z przepisami uznaje się, że przyjąłeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji może się okazać, że jesteś zobowiązany do spłaty długu.

Pamiętaj jednak, że jeżeli spadek przyjąłeś z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadasz za dług wyłącznie w wysokości do wartości odziedziczonych aktywów. Jeśli zaś przyjąłeś spadek wprost – odpowiadasz za ujęte w nim długi swoim majątkiem.

  

 

Wróć