W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Naszym Klientom oferujemy wygodne formy kontaktu z nami:

 

 • Telefonicznie

  pod numerem telefonu wskazanym w piśmie lub pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 804 904

 • Poprzez czat na stronie internetowej

  wystarczy, że napiszesz do nas w oknie czatu znajdującym się w prawym dolnym rogu strony ultimo.pl

 • Mailowo

  zapraszamy do skorzystania z elektronicznej poczty: obsluga_klienta@ultimo.pl (wystarczy tylko przesłać do nas stosowne upoważnienie, które można tutaj pobrać), bądź za pomocą formularza kontaktowego.

 • Listownie

  wysyłając pismo na adres Ultimo S.A., ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. Pismo należy odpowiednio zatytułować oraz oznaczyć numerem Klienta, który znajduje się w nagłówku otrzymanego od nas pisma (w lewym górnym rogu)

 • Przez portal obsługi zadłużenia eUltimo

  o dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, nie ponosząc żadnych kosztów można mieć dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zadłużenia, zawrzeć ugodę online, oplacić ratę, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytanie oraz poprosić o kontakt z Doradcą

Ważne:

 1. Jeżeli w Twoim imieniu rozmowy lub korespondencję z nami prowadzić będzie członek rodziny lub osoba trzecia, prosimy o wcześniejsze przesłanie na ww. adres stosownego pełnomocnictwa upoważniającego tę osobę do działania w Państwa imieniu. Wszystkie niezbędne wzory pełnomocnictw i upoważnień są dostępne tutaj.

 2. Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i profesjonalnego poziomu obsługi, rozmowy prowadzone z naszymi Doradcami są nagrywane.

 3. W trosce o ochronę danych naszych klientów, aby nie ujawnić informacji nieupoważnionej osobie trzeciej, każdorazowo przeprowadzana jest weryfikacja danych rozmówcy.

 4. Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez naszą firmę, na rzecz Wierzyciela, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. Na pisemne reklamacje, zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, odpowiadamy w terminie do 30 dni. Podniesione w reklamacji zarzuty powinny być udokumentowane.


Kontakt z Ultimo pomoże rozwiazać Twoje problemy finansowe

 

Istotne jest, aby z nami rozmawiać i na bieżąco informować o swoich wątpliwościach lub problemach - nasi Doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania i uwagi w kwestii pochodzenia zadłużenia, jego wysokości, podstaw prawnych oraz możliwości polubownego rozwiązania sprawy.


Dzwoniąc, pisząc do nas lub korzystając z portalu obsługi zadłużenia eUltimo

 

 • uzyskasz profesjonalną informację, jak wyjść z długów

 • unikniesz kosztownego i problematycznego postępowania na drodze sądowej oraz windykacji komorniczej – naszym celem jest wsparcie osoby zadłużonej i udzielenie jej pomocy w momencie wychodzenia z długów

 • będziesz mógł omówić z nami najlepszy sposób wychodzenia z zadłużenia: dług rozłożymy na optymalną ilość rat możliwych do spłaty

 • na bieżąco skontrolujesz swoją sytuację finansową

 

Zapraszamy do współpracy. Kontaktując się z nami, możesz liczyć na pełne wsparcie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i zapewniamy pełną otwartość na współpracę.

 

Wróć