W jaki sposób można się z nami skontaktować?

 • Telefonicznie:

  pod numerem telefonu wskazanym w piśmie lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 804 904

 • Listownie:

  wysyłając pismo na adres ULTIMO S.A., ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław. Pismo należy odpowiednio zatytułować oraz oznaczyć numerem Klienta, który znajduje się w nagłówku otrzymanego od nas pisma (w lewym górnym rogu)

 • Mailowo:

  zapraszamy do skorzystania z elektronicznej poczty: obsluga_klienta@ultimo.pl (wystarczy tylko przesłać do nas stosowne upoważnienie, które można tutaj pobrać, bądź za pomocą formularza kontaktowego)

 • eUltimo:

  o dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, nie ponosząc żadnych kosztów można mieć dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zadłużenia, zawrzeć ugodę online, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytanie oraz poprosić o kontakt z Doradcą

Ważne:

 1. Jeżeli w Państwa imieniu rozmowy lub korespondencję z nami prowadzić będzie członek rodziny lub osoba trzecia, prosimy o wcześniejsze przesłanie na ww. adres stosownego pełnomocnictwa upoważniającego tę osobę do działania w Państwa imieniu. Wszystkie niezbędne wzory pełnomocnictw i upoważnień są dostępne tutaj.
 2. Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa i profesjonalnego poziomu obsługi, rozmowy prowadzone z naszymi Doradcami są nagrywane.
 3. W trosce o ochronę danych naszych klientów, aby nie ujawnić informacji nieupoważnionej osobie trzeciej, każdorazowo przeprowadzana jest weryfikacja danych rozmówcy.
 4. W trosce o ochronę naszych klientów, dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez naszą firmę, na rzecz Wierzyciela, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Na pisemne reklamacje, zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, odpowiadamy w terminie do 30 dni. Podniesione w reklamacji zarzuty powinny być udokumentowane.

Istotne jest, aby z nami rozmawiać i na bieżąco informować o swoich wątpliwościach lub problemach - nasi Doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania i uwagi w kwestii pochodzenia zadłużenia, jego wysokości, podstaw prawnych oraz możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Wróć