W jakich sytuacjach następuje przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to instytucja mająca na celu ochronę interesów dłużnika, na przykład na wypadek sytuacji, kiedy wierzyciel chciałby dochodzić swoich praw po upływie wielu lat. Odpowiednie przepisy regulujące kwestię przedawnienia długów można znaleźć między innymi w Kodeksie cywilnym (np. w art. 117 i następnych).

 

Przedawnienie długu oznacza, że po upływie określonego czasu dłużnik może się uchylić od jego spłaty, a Wierzyciel nie może skutecznie domagać się przed sądem spłaty zadłużenia od dłużnika. Długość terminu przedawnienia uzależniony jest od charakteru zadłużenia.

Podstawowy termin przedawnienia obecnie to 10 lat i obejmuje roszczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą.10 letni okres przedawnienia dotyczy także roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym (np. wyrok, nakaz zapłaty). Dla roszczeń okresowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności okres przedawnienia wynosi 3 lata. Właśnie ten 3 letni okres przedawnienia spotykamy najczęściej w codziennym życiu. Ma on zastosowanie dla roszczeń wierzycieli z umów pożyczek, kredytów, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych itp.

 

Przedawnienie długu nie oznacza, że zobowiązanie znika. Dlaczego...?

 

  • od długu nadal mogą być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie;
  • możliwe jest sprzedanie takiej wierzytelności oraz podejmowanie windykacji na drodze polubownej;
  • wierzyciel ma prawo umieścić informację o niespłaconych zobowiązaniach w bazach BIG (gdy wynoszą 200 zł w przypadku osób prywatnych oraz 500 zł w przypadku firm).

 

 

Wróć