W jakich sytuacjach następuje przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to określenie odnoszące się do przepisów w Kodeksie Cywilnym mających na celu ochronę interesów dłużnika. 

 

Przedawnienie długu oznacza, że po upływie określonego czasu dłużnik może uchylić się od jego spłaty, a wierzyciel nie może skutecznie domagać się przed sądem spłaty zadłużenia od dłużnika. Długość terminu przedawnienia uzależniona jest od charakteru zadłużenia.

Podstawowy termin przedawnienia obecnie to 6 lat i obejmuje roszczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą. Dla roszczeń okresowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności okres przedawnienia wynosi 3 lata. 

 

Przedawnienie długu nie oznacza, że zobowiązanie znika. Dlaczego...?

 

  • Od długu nadal mogą być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.
  • Możliwe jest sprzedanie takiej wierzytelności oraz podejmowanie windykacji na drodze polubownej.
  • Wierzyciel ma prawo umieścić informację o niespłaconych zobowiązaniach w bazach BIG (gdy wynoszą 200 zł w przypadku osób prywatnych oraz 500 zł w przypadku firm).

 

 

Wróć