Windykacja długów - ile to trwa i kosztuje?

Długi ma bardzo duża grupa Polaków. Od tego, czy są spłacane regularnie i zgodnie z ustaleniami z wierzycielem zależy, jakie koszty generują. Gdy nie regulujesz swoich zobowiązań, bardzo prawdopodobne, że sprawa trafi do firmy windykacyjnej.

Jakie zobowiązania pociąga za sobą dług? Tym najważniejszym jest należność, którą dłużnik jest winien wierzycielowi. Może to być więc np. łączna wysokość niespłaconych rat kredytu czy wartość nieuregulowanej faktury. To kwota bazowa, od której uzależnione są koszty, jakie są generowane przez zadłużenie. A jak wyglądają?

 

Firma windykacyjna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za prowadzone działania

Gdy Twój dług staje się wymagalny a Ty go nie spłaciłeś, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki od niezapłaconej sumy. Ustawowo wynoszą one ok. 7%, o ile w umowie związanej z wierzytelnościami nie został określony wyższy próg. Firma windykacyjna będzie od Ciebie domagała się zwrotu niezapłaconej sumy „bazowej”, kosztów naliczonych np. przez bank – m.in. odsetek czy dodatkowych opłat, jak i tych właśnie odsetek wyliczonych zgodnie z przepisami prawa. Co ważne, Ultimo nie pobiera opłat za podejmowane działania windykacyjne, a więc np. wysyłane powiadomienia, telefony czy spotkania.

 

Dodatkowe koszty czekają, gdy sprawa trafi do sądu

Jeśli dłużnik zdecyduje się na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia, w porozumieniu z windykatorem ustali rozsądny i realistyczny plan spłaty długu (oraz będzie go przestrzegał) – koszty windykacji długu się skończą na odsetkach. Jeśli jednak będzie unikał kontaktu z doradcami firmy windykacyjnej, mogą pojawić się dodatkowe koszty. Jakie?

Mowa o należnościach związanych z postępowaniem sądowym, a także egzekucją komorniczą. Gdy sprawa trafi do sądu i zostanie wydany wyrok z klauzulą wykonawczą, który trafi do komornika, ten odzyska wierzytelność, wykorzystując do tego znacznie bardziej radykalne środki. Jakie? Komornik może m.in. zająć mienie ruchome i nieruchome dłużnika, a także część jego przychodów z tytułu świadczenia rentowego lub emerytalnego, pracy oraz umów cywilno-prawnych. Co ważne, ostateczna kwota do spłaty może wtedy znacznie wzrosnąć - o wysokość kosztów egzekucji komorniczej. 

 

Ile czasu potrwa windykacja długu?

To zależy – zarówno od tego, jak szybko dłużnik podejmie współpracę z firmą windykacyjną, a także jakie będą jego możliwości finansowe. Dług może być rozłożony na wygodne, małe raty, które mogą być spłacane nawet przez kilka lat. Im szybciej jednak dłużnik zacznie je spłacać, tym szybciej oczyści historię kredytową i wyjdzie na prostą z problemów finansowych.

Wniosek? Jeśli masz dług i kontaktuje się z Tobą przedstawiciel Ultimo, nie wahaj się i porozmawiaj z doradcą lub zaloguj się na portalu obsługi zadłużenia eUltimo - dzięki któremu możesz wygodnie, bezpiecznie oraz dyskretnie zarządzać swoim zobowiązaniem finansowym oraz korzystać z dedykowanych ofert (z każdego urządzenia, również telefonu). To pozwoli Ci zminimalizować koszty związane z zadłużeniem i skrócić czas spłaty do rozsądnego minimum.

 

Wróć