Wywiad z Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Przeczytaj wywiad z Beatą Gil, Dyrektor DZZL, w którym opowiada o pracy w ULTIMO. Rozmowa została opublikowana w serwisie GOWORK.PL

Tysiące klientów wychodzi z nami na finansową prostąJakie usługi świadczy ULTIMO?

ULTIMO jest czołową firmą windykacyjną specjalizującą się w zakupie konsumenckich wierzytelności masowych, szczególnie z sektora bankowego i telekomunikacyjnego oraz w odzyskiwaniu należności przeterminowanych. W skład Grupy ULTIMO wchodzą: ULTIMO S. A., Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy oraz TAKTO Finanse. Jesteśmy częścią europejskiej grupy finansowej B2Holding z siedzibą w Norwegii.

W jakich miastach prowadzicie działalność i ilu pracowników zatrudniacie?

Firma ULTIMO prowadzi swoją działalność we Wrocławiu, gdzie znajduje się jej główna siedziba. Obecnie firma zatrudnia około 900 pracowników, z czego prawie 40 pracuje na terenie całej Polski.

Za co klienci cenią wasze usługi?

Proponujemy klientom przede wszystkim polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Uważamy, że każdy może mieć przejściowe problemy finansowe, ważne jednak, by wziąć sprawy w swoje ręce, podjąć decyzję i systematycznie spłacać swój dług. Dzięki oferowanym przez nas niskim ratom i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, Klienci wiedzą, że można się z nami dogadać. Tak zresztą brzmi nasze hasło – „Dogadajmy się” i tysiące Klientów, wychodzących z nami na finansową prostą wie, że to hasło działa.

Jakimi wartościami kieruje się państwa firma?

Wartości jakimi kieruje się ULTIMO to: Partnerstwo, Rzetelność i Ciągły Rozwój. To pracownicy naszej firmy wybrali je za najważniejsze dla naszej organizacji. Każdy z pracowników ULTIMO zostaje zapoznany z nimi już w pierwszym dniu współpracy. Dodatkowo, wiele działań wewnętrznych budujemy w ramach tych trzech wartości, jak okresowe oceny roczne czy nagrody dla wyróżniających się pracowników.

Jak rozumiecie te wartości?

Partnerstwo to postawa prezentowana wobec Klienta wewnętrznego i zewnętrznego, charakteryzująca się wzajemnym szacunkiem, odpowiedzialnością i otwartością na współpracę. To również współdziałanie pracowników w realizacji zadań dla osiągnięcia wspólnie przyjętego celu. Rzetelność postrzegamy jako uczciwość i odpowiedzialność przejawianą w relacjach między ludźmi, a także wobec przyjętych zobowiązań. To postawa charakteryzująca się profesjonalizmem i solidnością. Trzecia wartość to Ciągły Rozwój, który oznacza stałe dążenie do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, doskonalenia umiejętności, poszukiwania nowych form i metod współpracy.

Mamy również własny Kodeks Etyczny, który kilka lat temu został wypracowany przez pracowników i – co dla nas, naszych Klientów i Partnerów jest szczególnie ważne - ULTIMO należy również do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i przestrzega branżowy kodeksu etycznego – Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

Jakimi sukcesami jako pracodawca możecie się pochwalić, z czego jesteście szczególnie dumni?

Oczywiście z pracowników którzy tworzą Grupę ULTIMO, ponieważ to dzięki nim rozwija się nasza firma. Dajemy im możliwość udziału w wielu rozwijających firmowych projektach. Jesteśmy także dumni z tego, że każdego roku w ramach programu dotyczącego ścieżek kariery, wiele osób rozwija się na ścieżce specjalistycznej lub menadżerskiej. W 2015 roku awansowaliśmy aż 205 pracowników!

Na jakie stanowiska najczęściej rekrutujecie pracowników?

Nasz Dział Rekrutacji prowadzi procesy rekrutacyjne na wszystkie stanowiska w firmie. Patrząc na statystyki najczęściej pozyskujemy pracowników na stanowiska: Doradców Klienta, którzy odzyskują wierzytelności w ramach windykacji polubownej, Specjalistów, którzy są odpowiedzialni za proces windykacji prawnej, Specjalistów – Analityków oraz szereg innych stanowisk specjalistycznych. Ze względu na to, że z roku na rok rozwijamy się, prowadzimy również nowe rekrutacje na stanowiska menadżerskie.

W okresie letnim natomiast prowadzimy rekrutacje na praktyki, w ramach prowadzonego wewnętrznie w firmie, Programu Praktyk Letnich.

Gdzie należy szukać waszych ofert pracy?

Wszystkie oferty o pracę i praktyki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ultimo.pl w zakładce Kariera. Dodatkowo nasze oferty publikujemy na portalu pracuj.pl. lub innych portalach branżowych w przypadku stanowisk specjalistycznych. Jeśli chodzi o praktyki, nasze oferty można znaleźć na stronach Biur Karier wszystkich wrocławskich uczelni.

Jak przebiega proces rekrutacyjny w państwa firmie?

Proces rekrutacyjny przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest rozmowa telefoniczna, podczas której bliżej przedstawiamy naszą ofertę i rozmawiamy o oczekiwaniach kandydata. Kolejnym etapem jest spotkanie rekrutacyjne, na którym pytamy o doświadczenie, motywację i oczekiwania kandydata do pracy. Jest to dla nas bardzo ważny moment, ponieważ dzięki takiej rozmowie mamy okazję poznać osobiście potencjalnego pracownika, on zaś może bliżej poznać specyfikę pracy u nas i swojego przyszłego przełożonego. W zależności od profilu stanowiska, wcześniejsze etapy uzupełniamy poprzez testy wiedzy, zadania typu case-study, próbki pracy a w przypadku stanowisk menadżerskich pełną diagnozę wzbogacamy sesją Assessment Center. Ostatnim etapem procesu jest informacja zwrotna, którą udzielamy wszystkim uczestniczącym w procesie rekrutacji kandydatom, niezależnie od decyzji rekrutacyjnej.

Warto tutaj wspomnieć, że od maja 2015 r. firma ULTIMO została przyjęta do grona członków Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Członkostwo w Koalicji oznacza, że naszą pracą propagujemy dobre praktyki oraz tworzymy nowe, lepsze standardy rekrutacji na polskim rynku.

Czego oczekujecie od kandydatów do pracy?

Od kandydatów do pracy w naszej firmie oczekujemy działań zgodnych z wartościami naszej firmy.

Dużą wagę przywiązujemy oczywiście do analizy wcześniejszego doświadczenia, umiejętności i kompetencji kandydata do pracy. Istotna jest dla nas również motywacja kandydata do pracy i oczekiwania, którymi kieruje się poszukując nowego miejsca pracy.

Do naszego zespołu pracowników zapraszamy otwarte osoby, które są zainteresowane współpracą i rozwojem własnych kompetencji. Proponujemy im możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych oraz departamentowych, dzięki którym mogą rozwijać szereg swoich umiejętności. Poprzez nasze wewnętrzne działania jesteśmy szczególnie zainteresowani pomysłami i inicjatywami naszych pracowników, więc dołączając do naszego zespołu pracownik ma możliwość wpływu na swoje otoczenie pracy. Najchętniej widzimy w naszym zespole osoby pozytywne, konsekwentne i zaangażowane :)

Czy oferujecie swoim pracownikom, jakieś świadczenia pozapłacowe, typu pakiet medyczny?

Oczywiście, pracownicy naszej firmy oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymują inne świadczenia pozapłacowe, m.in. takie jak: karta MultiSport, opieka medyczna, dofinansowanie do lektoratów z języka angielskiego oraz do studiów podyplomowych. Organizujemy wiele szkoleń wewnętrznych (mamy własny zespół trenerów) i zewnętrznych, dopasowanych do potrzeb naszych pracowników. Ważnym narzędziem motywacyjnym jest również nasz unikalny autorski program - Planeta ULTIMO, w ramach którego pracownicy mogą na specjalnie dedykowanej dla nich stronie internetowej, zdobywać punkty za różne wewnętrzne aktywności, zamieniając je następnie na atrakcyjne nagrody rzeczowe z katalogu nagród.

W jaki sposób dbacie o rozwój pracowników?

Dbamy o niego na wiele sposobów. Pierwszym z nich to jasno opisana ścieżka awansu dla wszystkich pracowników, dzięki czemu od momentu podjęcia pracy w klarowny sposób są informowani, w jaki sposób mogą rozwijać się na obecnym stanowisku pracy. Poza szkoleniami, o których wspomniałam wyżej, mamy szeroki program budowania swoich kompetencji: Akademię ULTIMO, w ramach której odbywają się szkolenia, związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym i zawodowym. Nasi pracownicy mogą również korzystać z tzw. Strefy Wiedzy, na której znajdą szkolenia e-learningowe oraz kompendium wiedzy charakterystycznej dla naszej branży lub stanowiska, na którym pracują. Dzielimy się dobrymi praktykami w Centrum Dobrych Praktyk, (wewnętrzna strona internetowa), gdzie gromadzimy najlepsze praktyki zastosowane w rozmowach, które inni pracownicy mogą wykorzystywać w codziennej pracy.

Co roku nasi pracownicy uczestniczą także w ocenach rocznych, dzięki czemu wspólnie z przełożonym mają możliwość określenia dalszych celów rozwojowych.

Pracownicy mają otwartą drogę dowzięcia udziału w rekrutacjach wewnętrznych. Procesy rekrutacji wewnętrznych prowadzone są na wszystkie stanowiska, specjalistyczne oraz menadżerskie, co daje realną możliwość dalszego rozwoju również w innych obszarach.

Na czym polega specyfika pracy w najczęściej wykonywanym zawodzie w państwa firmie?

Kandydaci najczęściej aplikują na stanowisko Doradcy Klienta, na którym praca polega na telefonicznym kontakcie z Klientami naszej firmy i prowadzeniu rozmów dotyczących uregulowania zobowiązania. Proces windykacji polubownej wymaga szeroko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych, które regularnie rozwijamy wśród naszych pracowników, poprzez szkolenia wewnętrzne oraz indywidualne warsztaty i coachingi. W ULTIMO wiele osób zajmuje się również odzyskiwaniem wierzytelności na drodze windykacji prawnej, która wymaga od naszych pracowników umiejętności tworzenia dokumentacji, jak również znajomości procesu prawnego. Oczywiście poszukujemy również wielu specjalistów, analityków czy informatyków – znajdzie u nas miejsce każda osoba, która chce się rozwijać.

Czy oferujecie jakieś staże, praktyki? Jeśli tak, to kto może wziąć w nich udział, gdzie należy się zgłosić? Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Corocznie prowadzimy Program Praktyk Letnich, podczas którego oferujemy praktyki w różnych Departamentach naszej spółki. Praktykanci mogą zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w takich obszarach jak: prawny, analizy danych, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowy.

Podczas praktyk studenci oprócz zapoznania się z pracą w interesującym ich obszarze, mają możliwość wzięcia udziału w specjalnie organizowanych dla nich warsztatach, poprzez udział w których, dostają wskazówki dotyczące pisania dobrego CV, skutecznej rozmowy rekrutacyjnej, radzenia sobie ze stresem czy negocjacji w biznesie. Jest to też okazja do integracji wszystkich uczestników Programu Praktyk Letnich. Wszyscy praktykanci po zakończonej praktyce otrzymują dyplom, a wielu z nich wraca do nas już jako pełnoetatowi pracownicy. Aktualne oferty praktyk można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ultimo.pl w zakładce Kariera oraz na stronach wrocławskich Biur Karier. Nasz Program Praktyk Letnich trwa od czerwca do września, więc serdecznie zapraszamy do aplikowania wszystkich studentów zainteresowanych zdobyciem ciekawego doświadczenia :)

Dlaczego warto dla was pracować?

Jesteśmy czołową firmą zarządzającą wierzytelnościami w kraju, częścią europejskiej grupy finansowej B2Holding. Mamy pozytywną atmosferę pracy, otwartą kulturę organizacyjną, dobre zasady etyczne, których przestrzeganie monitorujemy, prowadzimy ciekawe projekty i mamy świetny zespół pracowników :)

Organizujemy tematyczne eventy firmowe, wiele twórczych konkursów z nagrodami w postaci wyjazdów indywidualnych czy grupowych. W naszej wrocławskiej siedzibie tworzymy przyjazne miejsce pracy z chillout-roomem, booksferą, miejscem do relaksu czy zagrania w darta lub piłkarzyki. W tzw. Galerii wystawiamy pracy naszych pracowników, którzy mają swoje pasje czy zacięcie artystyczne do fotografii, sutaszu, malarstwa. Mamy intranet, newslettery, pismo wewnętrzne, które dwa lata temu zajęło III. miejsce w ogólnopolskim konkursie biuletynów firmowych. Prowadzimy akcje wolontariatu pracowniczego, jak zbiórki na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei” czy wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Organizujemy akcje prozdrowotne, jak Dzień Dawcy Szpiku – zachęcający do zapisania się do bazy Fundacji DKMS, czy spotkania w ramach profilaktyki nowotworów. Posiadamy tytuł "Inwestora w Kapitał Ludzki 2011" oraz tytuł "Odpowiedzialnego Pracodawcy 2013" przyznawanego przez Dziennik Gazetę Prawną – te wyróżnienia potwierdzają, że jesteśmy organizacją przywiązującą szczególną wagę do działań na rzecz rozwoju pracowników, prowadzącą odpowiedzialną politykę personalną i charakteryzującą się przyjazną atmosferą pracy.

Jakie cele jako firma wyznaczyliście sobie na najbliższe lata?

Głównym celem firmy jest dalszy rozwój działalności na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Budowanie rzetelnych i profesjonalnych relacji z partnerami biznesowymi i dostarczanie wsparcia i doradztwa osobom zadłużonym. Jako pracodawca będziemy nadal dążyli, aby nasi pracownicy mogli znaleźć w naszej firmie miejsce do rozwoju swoich kompetencje i umiejętności i... dobrze się w niej czuli. Można powiedzieć, że naszym celem jest osiągać ponadprzeciętne wyniki wspólnie z ponadprzeciętnym zaangażowaniem pracowników, którzy tworzą firmę ULTIMO :)

Dziękuję za rozmowę

Beata Gil
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ULTIMO S.A.

Od ponad 15 lat związana z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w firmach z sektora finansowego, m.in. w AIG Bank Polska S.A. i w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A Od 2009 roku związana jest z Grupą ULTIMO, należącą do międzynarodowej Grupy B2Holding. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy ULTIMO odpowiada za kształtowanie i realizowanie całościowej polityki personalnej. Za działania w tym obszarze firma była wielokrotnie nagradzana, m.in. tytułem "Inwestora w Kapitał Ludzki" oraz tytułem "Odpowiedzialnego Pracodawcy". Do najważniejszych osiągnięć zawodowych można zaliczyć budowanie kultury organizacyjnej, tworzenie programów rozwojowych i motywacyjnych dla pracowników oraz wsparcie organizacji w licznych procesach biznesowych oraz zmianach organizacyjnych. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Menadżerskich Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Prywatnie wielbicielka piłki ręcznej i pieszych wędrówek.