Zarząd Spółki

ULTIMO, jako nowoczesna firma windykacyjna stawia na ludzi z pasją i rozległymi kompetencjami oraz doświadczeniem. Poznaj naszych ekspertów – Zarząd ULTIMO. 

 

Zarząd Spółki

 

Adam Parfiniewicz - Prezes Zarządu (CEO - Chief Executive Officer)

Funkcję Prezesa Zarządu Ultimo S.A. pełni od września 2016 r. odpowiadając za całokształ zarzadzania spółką i pełniąc funkcję dyrektora regionalnego na Polskę w grupie B2Holding.

Bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych zdobył jako członek zarządu odpowiadający za bankowość detaliczną w Grupie BNP Paribas oraz jako prezes Sygma Banku, jak również członek zarządu LUKAS Banku (dziś Credit Agricole BP) odpowiedzialny za sprzedaż.

Doświadczenie Adama Parfiniewicza obejmuje również zarządzania spółkami finansowymi Polcard czy Expander Advisors (w obu pełnił funkcję prezesa). Pierwsze doświadczenie menedżerskie zdobywał w sektorze finansowym, pracując jako członek zarządu w Commercial Union oraz jako dyrektor biura maklerskiego i dyrektor zarządzający bankowością detaliczną w Powszechnym Banku Kredytowym.

Jest członkiem klubu Champions of Change i laureatem nagrody Male Champion of Change. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację „Sukces Pisany Szminką” mężczyznom, którzy realizują działania na rzecz propagowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.

 

Aneta Borycka - Członek Zarządu (COO - Chief Operations Officer)

Pracuje w Ultimo S.A. od marca 2012 roku, a od listopada 2016 r. jest również członkiem Zarządu Ultimo S.A.

Z sukcesami zarządzała projektami w sektorze bankowo-finansowym, gdzie zdobyła szeroką wiedzę, szczególnie z zakresu consumer finance.

W ramach grupy Ultimo skutecznie wprowadziła na rynek startup pożyczkowy TAKTO Finanse. Obecnie zarządza Obszarem Operacji, odpowiadając za zespół strategii, wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych (w tym call center, windykację prawną) i analizy biznesowej.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Marketingu w Credit Agricole Bank Polska. Do jej obowiązków należało zarządzanie produktami, rozwój nowych usług oraz zarządzanie marką i komunikacją banku.

Aneta Borycka ukończyła Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Executive MBA na Aalto University School of Economics.

 

Przemysław Cichoń - Członek Zarządu (CIO - Chief Investment Officer)

We wrześniu 2017 roku objął funkcję Chief Investment Officera odpowiedzialnego za inwestycje (zakup portfeli wierzytelności), wyceny, prognozy i relacje z partnerami biznesowymi. W marcu 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Ultimo S.A.

Pracę w Ultimo rozpoczął w 2002 roku, gdzie zdobywał kolejne doświadczenia i osiągał szczeble kariery zawodowej. Początkowo zajmował stanowisko analityka w Departamencie Ryzyka Kredytowego, w którym od 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora. W latach 2006-2008 doświadczenie na rynku finansowym zdobywał jako Dyrektor Wykonawczy, a od 2008 roku był Dyrektorem Departamentu Strategii i Kampanii.
 

 

Rada Nadzorcza

Olav Dalen Zahl – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Danckert Mellbye – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kari Ahlström - Członek Rady Nadzorczej

Jeremi Bobowski – Członek Rady Nadzorczej


Wróć