Na czym polega zarządzanie wierzytelnościami?

Zacznijmy od tego, czym jest sama wierzytelność. Mówiąc najprościej: to prawo do domagania się przez wierzyciela spłaty zobowiązań finansowych od dłużnika. Wierzyciel nabywa to prawo na podstawie spisanej z osobą zadłużoną umowy - na określonych warunkach.


ULTIMO, przejmując portfele wierzytelności, staje się wierzycielem. Przejmuje więc na siebie również zadania związane z zarządzaniem wierzytelnościami – w tym obsługę dłużników, którzy stają się jej Klientami. Być może i Ty jesteś jednym z nich.

 

Obsługa zadłużenia to więcej niż windykacja

Zarządzanie wierzytelnościami to znacznie więcej niż sama windykacja – choć rzeczywiście to działania związane z odzyskiwaniem wierzytelności są kluczowe w tym procesie. Zarządzanie wierzytelnościami to jednak nie doraźne, a kompleksowe działanie, którego celem jest m.in. umożliwienie Klientowi spłaty zadłużenia w jak najszybszym czasie.

 

Działania, które podejmuje ULTIMO w ramach zarządzania wierzytelnościami to np.:

  • ewidencja wierzytelności i ich bieżące monitorowanie,
  • negocjacje i mediacje z Klientem – tak, by ułatwić mu spłatę zadłużenia, wypracowanie z nim nowego planu spłaty i podpisanie wypracowanej ugody na nowych warunkach,
  • kontakt z Klientem, przypominający mu o terminowej spłacie kolejnej raty - windykacja na drodze polubownej,
  • windykacja na drodze sądowej – gdy osoba zadłużona nie jest skłonna do podpisania ugody lub unika kontaktu,
  • sprzedaż wierzytelności – np. na Markecie Długów.

 

ULTIMO, prowadząc zarządzanie wierzytelnościami:

  • przestrzega przepisów prawnych dotyczących windykacji długów oraz Kodeksu Etyki i Zasad Dobrych Praktyk przyjętych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych,
  • korzysta z szerokiej gamy narzędzi i form komunikacji – zapewniając możliwość porozumienia się zarówno podczas bezpośredniego spotkania z doradcą, jak i telefonicznie oraz online,
  • preferuje działania polubowne, dążąc do uzyskania satysfakcjonującego porozumienia z osobom zadłużoną

 

Co zatem powinieneś zrobić, jeśli otrzymałeś korespondencję od ULTIMO w związku ze swoim zadłużeniem?  Najlepiej będzie, jeśli podejmiesz kontakt z doradcą i uzgodnisz dogodne dla siebie warunki finansowe spłaty – pomożemy Ci krok po kroku odzyskać wiarygodność kredytową i skutecznie pozbyć się długów.

 

Wróć