Czym jest zarządzanie wierzytelnościami?

Specjalnością Ultimo jest zarządzanie wierzytelnościami. Termin ten obejmuje szeroki zakres zagadnień, które koncentrują się wokół obsługi zadłużenia. Zastanawiasz się, jak wygląda ten proces w praktyce? Oto najważniejsze informacje.

 

Na początek warto wyjaśnić, co oznacza słowo „wierzytelność”. O ile o długu słyszał niemal każdy z nas, o tyle pojęcie wierzytelności jest mniej znane. Tymczasem oba można potraktować jako „dwie strony tej samej monety”.

Wierzytelność to prawo majątkowe, które uprawnia wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Zasady związane z postępowaniem w zarządzaniu wierzytelnościami są regulowane przez przepisy prawa, a w szczególności przez Kodeks cywilny. W praktyce wierzycielem może być np.:

  • bank lub firma pożyczkowa - które udzieliły pożyczki;
  • operator telefonii komórkowej czy TV kablowej, z którym podpisuje się umowę;
  • wystawca faktury za dowolne usługi lub produkty.

Wierzytelnością zaś jest kwota, na którą opiewa zobowiązanie osoby zadłużonej wobec wierzyciela.

Na czym w świetle tych informacji polega zarządzanie wierzytelnościami?

 

Zarządzanie wierzytelnościami w praktyce

 

Zarządzanie wierzytelnościami to wielowymiarowy i wieloetapowy proces, którego celem jest dopilnowanie, aby osoba zadłużona uregulowała swoje zobowiązania, a wierzyciel odzyskał należne mu pieniądze.

Ultimo jest jedną z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, która pomaga swoim Klientom wyjść na finansową prostą. Realizowane przez nas zadania polegają przede wszystkim na polubownej obsłudze Klientów, których długi zostały sprzedane przez wierzyciela pierwotnego (np. bank, firmę pożyczkową, operatora telefonii komórkowej, internetowego czy też dostawcę prądu) podmiotowi trzeciemu. W wyniku tych działań obsługa wierzytelności jest przekazywana do Ultimo.

Zadania związane z zarządzaniem wierzytelnościami, które realizujemy, to:

  • bezpośrednia obsługa Klientów, a więc osób zadłużonych i zapewnianie im pomocy w sprawnej, bezstresowej oraz bezpiecznej spłacie zobowiązań;
  • negocjowanie warunków porozumienia i ustalanie harmonogramów spłaty oraz podpisywanie ugód z osobami zadłużonymi;
  • monitorowanie terminowej spłaty zobowiązań.

 

Jesteś Klientem Ultimo?

 

Jeśli Twój dług jest obsługiwany przez Ultimo, jesteś w rękach ekspertów w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Podejmij współpracę, aby:

  • uzyskać kompleksowe wsparcie przy spłacie zobowiązań – nasi doradcy przeanalizują Twoją sytuację finansową i ułatwią podjęcie działań, które pozwolą pozbyć się długów;
  • podpisać dogodne dla siebie porozumienie – ustalisz nową wysokość miesięcznych rat, dostosowaną do Twoich możliwości finansowych;
  • zyskać dostęp do nowoczesnych narzędzi spłaty długów on-line - portalu obsługi zadłużenia eUltimo;
  • wyjść na finansową prostą i cieszyć się możliwością spokojnego planowania codziennych wydatków.

Bliższych informacji na temat zakresu podejmowanych przez Ultimo zadań związanych z zarządzaniem wierzytelnościami uzyskasz kontaktując się z doradcą Ultimo.

 

 

Wróć