18.05.2015

Co to jest BIG?

Umieszczane są w nich dane dotyczące wiarygodności płatniczej klientów, dostawców, kontrahentów, partnerów biznesowych, przedsiębiorców. Informacja gospodarcza dostępna w Biurach Informacji Gospodarczej może mieć charakter zarówno negatywny, jak i pozytywny. W praktyce BIG kojarzony jest z tzw. czarnym rejestrem dłużników. Osoba nieregulująca swoich zaległości w terminie powinna liczyć się z ewentualnością, że na taką listę trafi. Taka informacja dostępna jest wtedy dla wszystkich zainteresowanych, którzy szukają informacji gospodarczej o niesolidnych i nieuczciwych płatnikach.

Dług, nawet przedawniony, może być wpisany do rejestru zadłuzeń, a każda wzmianka o naszej niesumienności, nieterminowości w regulowaniu zobowiązań wpływa negatywnie na odbiór naszej osoby jako rzetelnego konsumenta. Staje się też przysłowiową „kłodą pod nogi” w sytuacji, gdy chcemy zaciągnąć kredyt, wziąć pożyczkę, telewizor na raty, czy podpisać umowę na abonament telefoniczny. Z informacji ww. biur korzystają banki, firmy pożyczkowe, leasingowe, teleoperatorzy, dostawcy telewizji czy osoby fizyczne, a taka informacja może widnieć w rejestrze nawet 10 lat od momentu wpłyniecia do bazy danych. Długo? Oceńcie sami.

Informacje negatywne przedstawiają dane o osobach zadłużonych, ich wierzycielach oraz wysokości zadłużenia. Dane te są przekazywane do BIG-ów przez przedsiębiorców. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnionych zostanie kilka warunków: zadłużenie w przypadku konsumenta musi wynosić co najmniej 200 zł, a przedsiębiorcy 500 zł. Zobowiązanie to musi istnieć od co najmniej 30-stu dni i być poprzedzone pisemnym wezwaniem dłużnika do spłaty długu wraz z ostrzeżeniem o zamiarze podania danych do jednego z BIG-ów.

Jak spowodować, by informacja o naszym długu zniknęła z BIG-u? Nie ma innego sposobu – dług po prostu trzeba spłacić. W sytuacji podjęcia przez osobą zadłużoną współpracy z wierzycielem i rozpoczęcia spłaty (zawarcia ugody), bądź uregulowania całości należności, na Wierzycielu ciąży obowiązek aktualizacji danych w BIG. Wtedy publikacja danych zostaje zawieszona.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. - nowelizacja z 13 listopada 2017 r. 


Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. - nowelizacja z 13 listopada 2017 r.