Co oznacza i na czym polega solidarna spłata długu? Wyjaśniamy

Zdarza się, że zobowiązanie finansowe jest zaciągnięte nie przez jedną, ale kilka osób. Można o tym mówić np. w przypadku kredytów z poręczeniem żyranta czy pożyczek, które biorą na siebie oboje małżonkowie. Wówczas zobowiązanie wobec wierzyciela może mieć charakter solidarny. Na czym polega solidarna spłata długu w praktyce?

Solidarna spłata długu polega na tym, że aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania wobec wierzyciela (np. banku)odpowiadają za niego solidarnie wszyscy dłużnicy. Zasada solidarności może być, gdy wynika to z ustawy lub czynności prawnej (tzn., jeśli zapis o solidarnej odpowiedzialności znalazł się w umowie).

 

Na czym zatem polega solidarna spłata długu w praktyce?

Pomoże to zobrazować przykład lokalu użytkowego, który ma dwóch najemców, a którzy podpisali jedną umowę. Jeśli jeden z nich wywiązuje się ze swoich zobowiązań czynszowych, a drugi nie – wynajmujący ma prawo do zażądania od tego pierwszego solidarnej spłaty długów strony zalegającej z płatnościami.

Warto pamiętać, że zgodnie z zasadą solidarności dłużników:

  • wierzyciel ma prawo zażądać spłaty zadłużenia zarówno od wszystkich dłużników, jak i od wybranych, a nawet jednego – prawo nie ogranicza w żaden sposób tych możliwości;
  • dłużnik, który solidarnie spłacił całość zobowiązania przypadającego na niego i inne osoby ma prawo domagać się zwrotu części spłaty od pozostałych dłużników.

 

Co zrobić, jeśli w związku z zasadą solidarności otrzymałeś od Ultimo pismo dotyczące wspólnych zobowiązań?

Przede wszystkim – skontaktuj się z doradcą Ultimo pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i ustalić sposób spłaty zobowiązania. Pamiętaj: zasada solidarności dłużników oznacza, że wierzyciel może wobec każdego z nich przystąpić do windykacji zobowiązania – zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Druga opcja może skutkować podwyższeniem się sumy długu (z uwagi na koszty sądowe), a także egzekucją komorniczą. Lepszym rozwiązaniem będzie więc podpisanie ugody z Ultimo, spłacenie zobowiązania w niskich ratach i ewentualne domaganie się od innych dłużników zwrotu części uregulowanych środków.

 

Wróć