Czy i kogo ULTIMO dopisuje do BIGów (biur informacji gospodarczej)?

W ULTIMO najważniejszym założeniem kontaktu z Klientami jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania ich problemów finansowych. Dążymy do porozumienia, czyli podpisania ugody, ratalnego harmonogramu spłaty dopasowanego do możliwości osoby zadłużonej.

Zdarzają się jednak takie osoby, które świadomie unikają spłacania swoich długów oraz nawiązania kontaktu z naszymi doradcami, mimo, wielokrotnie podejmowanych, prób kontaktu ze strony ULTIMO. Wobec takich osób stosujemy wpis do rejestrów zadłużonych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG).

 

Czym zajmuje się BIG i z kim współpracuje ULTIMO?

 

ULTIMO jako firma działająca na  rynku finansowym współtworzy Zasady Dobrych Praktyk windykacyjnych. Jest to gwarancją prowadzenia działań w sposób etyczny oraz podejmowania współpracy jedynie z rzetelnymi partnerami. W tym przypadku z trzema największymi BIGami: Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A..

Każde, z wyżej wymienionych Biur Informacji Gospodarczych, działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 z późn. zmianą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ich działalność najprościej można określić jako: przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych o osobach zadłużonych od wierzycieli, czyli na przykład od ULTIMO. BIGi przyjmują dwa rodzaje informacji:

  • negatywne: o dłużnikach, którzy unikają spłaty i nie dążą do polubownego rozwiązania problemu finansowego;
  • pozytywne: czyli takie, które potwierdzają, że dana osoba lub firma sumiennie spłaca zaciągnięte zobowiązania.

Należy pamiętać, że podpisując ugodę z ULTIMO, Klienci zobowiązują się do terminowych wpłat. Ich brak oraz unikanie kontaktu z doradcami skutkuje przekazaniem do BIGów informacji negatywnej, która znacząco wpływa na wiarygodność finansową osób zadłużonych.

 

Dlaczego wpis do bazy BIG może wpłynąć na moją wiarygodność finansową?

 

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wpis może pozostać w rejestrze nawet do 10 lat i można go zastosować również wobec osób, które podniosły zarzut przedawnienia oraz odmawiają dobrowolnej spłaty swojego zadłużenia.  
Poza tym przekazanie informacji do BIG znacząco utrudnia uzyskanie pożyczek, kredytów, dokonywanie zakupów na raty,  podpisywanie umów na usługi operatorów komórkowych, telewizji, czy Internetu. Często więc usługi z których można skorzystać w prosty sposób są nieosiągalne dla osób znajdujących się w bazach BIG, ponieważ nie są one wiarygodne finansowo.

 

W ULTIMO najbardziej istotne jest, aby nasi Klienci zrozumieli, że tylko dojście do porozumienia i regularna spłata swoich zobowiązań daje możliwość swobodnego oraz nieobarczonego stresem funkcjonowania. Tylko wtedy można dysponować swoim budżetem świadomie i bez obawy, że nie otrzymamy zgody na ratalny zakup nowej pralki, kiedy stara się zepsuła lub będziemy mogli spokojnie zmienić dostawcę usług telefonicznych, czy Internetu.

W wyjściu z problemów finansowych najważniejsze jest dokonywanie regularnych i terminowych wpłat na poczet zaciągniętego długu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to nasi eksperci oferują Ci pomoc. Przeczytaj więcej na naszym blogu lub zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii: 800 804 904. Dogadajmy się!Wróć