Czy i kogo Ultimo dopisuje do BIG (Biur Informacji Gospodarczej)?

W Ultimo najważniejszym założeniem kontaktu z Klientami jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania ich problemów finansowych. Dążymy do porozumienia, czyli podpisania ugody, ratalnego harmonogramu spłaty dopasowanego do możliwości osoby zadłużonej.

Zdarzają się jednak takie osoby, które świadomie unikają spłacania swoich długów oraz nawiązania kontaktu z naszymi doradcami, mimo, wielokrotnie podejmowanych, prób kontaktu ze strony Ultimo. Wobec takich osób może być skierowany wniosek o wpis do rejestrów zadłużonych - prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG).

 

Czym zajmuje się BIG i z kim współpracuje Ultimo?

Ultimo jako firma działająca na  rynku finansowym współtworzy Zasady Dobrych Praktyk windykacyjnych. Jest to gwarancją prowadzenia działań w sposób etyczny oraz podejmowania współpracy jedynie z rzetelnymi partnerami. W tym przypadku z trzema największymi BIGami: Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA, ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A..

Każde, z wyżej wymienionych Biur Informacji Gospodarczych, działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 ze zmianą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ich działalność najprościej można określić jako: przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych o osobach zadłużonych od wierzycieli, czyli na przykład od Ultimo. BIGi przyjmują dwa rodzaje informacji:

  • negatywne: o dłużnikach, którzy unikają spłaty i nie dążą do polubownego rozwiązania problemu finansowego;
  • pozytywne: czyli takie, które potwierdzają, że dana osoba lub firma sumiennie spłaca zaciągnięte zobowiązania.

 

Wróć