Czy dług może być spłacony przez osobę trzecią?

Często zdarza się, że długi zaciągnięte przez daną osobę reguluje osoba trzecia. Czasami rodzic ze swojego konta zapłaci ratę kredytu swojego dziecka lub inna osoba spokrewniona ureguluje dług bliskiej osoby. Możliwa jest również sytuacja, w której osoba trzecia, także nie posiadająca więzi rodzinnych z osobą zadłużoną, przejmie na siebie formalnie całe zobowiązanie finansowe.

W Ultimo dążymy do polubownego rozwiązania każdej sprawy i podpisania ugody na dogodne raty. Rozumiemy, że sytuacja każdego z Klientów jest indywidualna oraz dbamy o to, aby kontakty z osobą trzecią odbywały się zgodnie z prawem.

 

Jak spłata cudzego długu wygląda od strony prawnej?

 

Kwestię spłaty długu przez osobę trzecią reguluje Kodeks cywilny. Artykuł 356 § 2 KC mówi, że: „jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby nawet osoba ta działała bez wiedzy dłużnika”. W praktyce oznacza to, że osoba trzecia ma pełne prawo do tego, aby spłacić nie swoje zobowiązania, a wierzyciel uzna ich zasadność. Należy jednak pamiętać o tym, że doradcy Ultimo zobowiązani są do określonego postępowania w kontakcie z osobami trzecimi zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, Kodeksem Etycznym oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Czy raty w Ultimo mogą być spłacane z innego konta niż moje?

 

Jeżeli zawarłeś ugodę z Ultimo i rozłożyłeś dług na wygodne raty, a ich spłaty ze swojego konta dokona Twój znajomy lub członek rodziny, to zostaną one zaliczone na poczet zobowiązania. Istotne jest jednak, aby tytuł płatności precyzyjnie wskazał o jakie zobowiązanie chodzi i rata była wpłacona na indywidulany numer konta Klienta. Można go znaleźć w liście, który otrzymujesz od Ultimo. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • w tytule płatności dobrze jest wskazać co najmniej: numer Klienta, numer sprawy (produktu w Ultimo); 
  • w przypadku, kiedy posiadasz więcej spraw w Ultimo, a ugodę masz podpisaną niektóre z nich, to płatność zostanie zaksięgowana wyłącznie na tę sprawę, na której została zawarta ugoda (inne sprawy posiadają osobne konta produktowe);
  • jeżeli masz więcej niż jedną sprawę i ugodę podpisaną na wszystkie z nich, to wówczas wpłata na indywidualne konto Klienta zostanie zaksięgowana proporcjonalnie na każde z zadłużeń, w ramach zawartego porozumienia.

Jeżeli nie wiesz, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa w Ultimo, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 804 904 lub wybierz inną, wygodną dla Ciebie formę kontaktu. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego, czatu internetowego, callpage oraz portalu obsługi zadłużenia eUltimo, który oferuje możliwość wygodnej, bezpiecznej i bezstresowej spłaty długu on-line, a także skorzystania z dedykowanych ofert - bez konieczności wychodzenie z domu (zarówno na komputerze stacjonarnym, laptopie oraz telefonie).

 

Co w sytuacji, gdy osoba trzecia chce formalnie przejąć na siebie spłatę rat?

 

To również opcja, z której możesz skorzystać. Warto to zrobić w przypadku, gdy dotychczasowy dłużnik chce pozbyć się negatywnej historii kredytowej. Należy jednak pamiętać, że spłata cudzego długu w tej sytuacji wymaga umowy w formie pisemnej między starym a nowym dłużnikiem. Istotne jest również, że na zmianę dłużnika musi wyrazić zgodę także wierzyciel. Na naszej stronie znajdziesz odpowiednie wnioski, które należy uzupełnić, a następnie odesłać na adres wskazany w zakładce Kontakt. Jeśli chcesz, aby osoba trzecia przejęła spłatę rat i masz dodatkowe pytania, to skontaktuj się z naszym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904, a uzyskasz wskazówki, jak to zrobić.


Pamiętaj, że zmiana dłużnika nie wpływa na sam dług. Jego wysokość, terminy wymagalności czy wysokość ustawowych odsetek pozostają niezmienione. Najważniejsze jest to, aby dojść do porozumienia na drodze polubownej z wierzycielem, podpisać ugodę i pilnować terminowych wpłat, aby szybciej pozbyć się długu i odzyskać wolność finansową.

 

 

Wróć