Czy dług może być spłacony przez osobę trzecią?

Praktyka pokazuje, że często zdarza się, że długi zaciągnięte przez daną osobę reguluje osoba trzecia. Może się zdarzyć np. że rodzic ze swojego konta zapłaci ratę kredytu swojego syna czy córki. Możliwa jest również sytuacja, w której osoba trzecia (także nieposiadająca więzi rodzinnych z osobą zadłużoną) przejmie na siebie formalnie całe zobowiązanie. Jak spłata cudzego długu wygląda od strony prawnej?

Kwestię spłaty długu przez osobę trzecią reguluje kodeks cywilny. Artykuł 356 § 2 KC mówi, że: „jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby nawet osoba ta działała bez wiedzy dłużnika”. W praktyce oznacza to, że osoba trzecia ma pełne prawo do tego, aby spłacić nie swoje zobowiązania, a wierzyciel uzna ich zasadność. Jeśli zatem np. masz do zapłaty raty w ULTIMO, a ich spłaty ze swojego konta dokona Twój znajomy czy członek rodziny – zostaną one zaliczone na poczet zobowiązania. Istotne jest jednak, aby tytuł płatności precyzyjnie wskazał, o jaką płatność chodzi (należy wskazać np. numer umowy z ULTIMO czy inne dane, które pozwolą na identyfikację wierzytelności). Wtedy spłata cudzego długu będzie skuteczna.

A co w sytuacji, gdy osoba trzecia chce formalnie przejąć na siebie spłatę rat – uwalniając dłużnika od obowiązków związanych z płatnością? To również opcja, z której można skorzystać. Warto to zrobić w przypadku,  gdy dotychczasowy dłużnik chce się pozbyć negatywnej historii kredytowej.

Należy jednak pamiętać, że spłata cudzego długu w tej sytuacji wymaga umowy w formie pisemnej między starym a nowym dłużnikiem. Istotne jest również, że na zmianę dłużnika musi wyrazić zgodę także wierzyciel. Jeśli chcesz dokonać takiej zmiany, skontaktuj się z naszym doradcą, a uzyskasz wskazówki, jak to zrobić.

Pamiętaj, że zmiana dłużnika nie wpływa na sam dług. Jego wysokość, terminy wymagalności czy wysokość ustawowych odsetek pozostają niezmienione.

 

Wróć