Egzekucja komornicza w mojej sprawie została umorzona. Dlaczego zatem ULTIMO ponownie się ze mną kontaktuje?

Umorzenie egzekucji komorniczej nie oznacza, że dług może zostać niespłacony. Osoba, która posiada zobowiązanie finansowe powinna je uregulować w wymaganym przez wierzyciela terminie i nie może spodziewać się, że ten nie będzie oczekiwał spłaty.

W przypadku, kiedy sprawa zadłużenia trafia na drogę egzekucji komorniczej, czyli na drogę prawną, komornik podejmuje szereg działań mających na celu odzyskanie przez wierzyciela należnej sumy łącznie z odsetkami. W związku z tym, w momencie kiedy osoba zadłużona otrzymuje informację o umorzeniu takiej egzekucji, to wynika to z faktu, że w tym konkretnym czasie dłużnik nie posiadał wystarczającego majątku, który w całości mógł zaspokoić roszczenie wierzyciela.

 

Jakie działania może podjąć ULTIMO po umorzonej egzekucji komorniczej?

 

Nasz zespół rozumie trudne położenie Klientów, którzy każdego dnia odczuwają stres związany z brakiem stabilizacji finansowej, tak ważnej w dzisiejszych czasach. Wiemy, że w czasie prowadzenia egzekucji komorniczej, dłużnik mógł znajdować się w sytuacji, w której nie był w stanie w żaden sposób spłacić długu wraz z odsetkami.

Rozumiemy jednak, że okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Często zdarza się, że osoby zadłużone podejmują dodatkowy wysiłek i uzyskują źródło dochodu, które pozwala im na stopniowe regulowanie zobowiązania, na przykład w dogodnych ratach, po zawarciu porozumienia z wierzycielem. Są wówczas gotowi, aby podpisać ugodę. Dlatego tak istotne jest, aby nie obawiać się kontaktu z ULTIMO, ponieważ przy wykazaniu woli spłaty, nasi doradcy zaproponują odpowiednie warunki uregulowania długu.

Prezentowane przez nas podejście jest powszechną praktyką firm windykacyjnych, działających na rynku odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw Klientów. ULTIMO współtworzy Zasady Dobrych Praktyk oraz przestrzega Kodeksu Etycznego. Zgodnie z nimi, w momencie, kiedy dłużnik wykazuje chęć kontaktu, a co najważniejsze chce spłacić dług, to najlepszą metodą jest podpisanie ugody oraz spłata zadłużenia w wygodnych ratach.

Jeżeli jednak, mimo licznych prób ze strony doradców, dłużnik uchyla się od kontaktów, to wówczas ULTIMO może prowadzić dalsze działania zmierzające do odzyskania swojej należności np. poprzez ponowną egzekucję komorniczą, czy wystawienie długu na sprzedaż.

 

Pamiętaj, w sytuacji, w której zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, warto skontaktować się z ULTIMO i sprawdzić, czy istnieje szansa powrotu na drogę negocjacji polubownych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904, zachęcamy także do skorzystania z innych możliwości kontaktu, dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

 

Wróć