Egzekucja komornicza w mojej sprawie została umorzona. Dlaczego zatem ULTIMO ponownie się ze mną kontaktuje?

Umorzenie egzekucji komorniczej oznacza, że w danym momencie dłużnik nie posiadał wystarczającego majątku, który w całości mógł zaspokoić istniejące roszczenie wierzyciela. W związku z tym ta egzekucja została umorzona, ale dług nadal obciąża Klienta, a wierzyciel może prowadzić dalsze działania zmierzające do odzyskania swojej należności np. poprzez ponowną egzekucję komorniczą, czy wystawienie długu na sprzedaż. Wówczas klient może znajdować się w innej sytuacji finansowej i dzięki temu dług może zostać spłacony. W sytuacji, w której zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, warto skontaktować się z ULTIMO i sprawdzić czy istnieje szansa powrotu na drogę negocjacji polubownych.

 

Wróć