Jak najlepiej spłacać swoje zadłużenie?

Po rozmowie z Doradcą trzymać się dokonanych ustaleń, pozostawać w stałym kontakcie, przesyłać ważne informacje i na bieżąco informować o wszystkich zmianach.

Jeśli w trakcie rozmów z doradcą została zadeklarowana spłata całego zobowiązania należy:

  • dokonać spłaty zadłużenia w uzgodnionym terminie i kwocie. (Wszystkie informacje potrzebne do spłaty zadłużenia (numer rachunku, kwota zadłużenia, termin spłaty, tytuł wpłaty) znajdują się w treści otrzymanej od nas korespondencji);
  • wysłać potwierdzenie wpłaty na numer faksu (wskazany w lewym dolnym rogu pisma) lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

W przypadku ustalenia ratalnego harmonogramu spłaty:

  • wysyłamy pocztą dokument ugody będący pisemnym potwierdzeniem zawartego porozumienia;
  • ugodę należy podpisać i odesłać korzystając z załączonej opłaconej już przez nas koperty zwrotnej;
  • terminowo wpłacać kolejne raty zobowiązania zgodnie z otrzymanym od nas pismem zawierającym harmonogram spłat.

 

Wróć